Neki od nas provedu život udaljeni od svih vrsta iskušenja. Prožive “obične” živote, bez mnogo sadržaja, u uskom krugu ljudi, možda udaljeni od grada i šarenila života. No, šarenilo nije šareno bez razloga. Ono je šareno da privuče ljude, ponudi im upakovano u svetlucav papir svašta, mnogo toga što prija čulima, a šteti duši.

U svojim životima, koji su sveli na mali broj kontakata sa ljudima sličnim sebi, ovi ljudi ostanu nekako nevini i čestiti. No, pitanje je kako bi se snašli u dodiru sa iskušenjem svake vrste. Je li bi im podlegli? Ne znam, jer ipak tako neiskusni su lak plen za lepo upakovano zlo. Čestiti su i nevini bez da su upoznali greh!

Sa druge strane postoje ljudi koji su ceo život uronjeni u privlačan, opasan svet prepun iskušenja. Oni su stalnom dodiru sa vukovima u jagnjećoj koži, izloženi svakojakoj ljudskoj prljavštini, laži i igrama gde “da” znači “ne”, i obratno. Gde se jedno kaže, drugo misli, treće radi, a sve kroz igre koje su jako ružne, pogotovo u svojoj završnici.

Ljudi koji izgledaju prilagođeno takvom svetu, koji se nekako kreću kroz njega, odnosno ljudi koji poznaju prljave ljude, znaju kako se zarađuje prljav novac. Oni su sasvim shvatili i upoznali greh i, paradoksalno, ostali potpuno netaknute duše.

Izbrušeni su to ljudi, ali čisti i čestiti u svojoj zadnjoj misli, dobro naučeni da kroz tešku borbu i lomove prepoznaju đavola i da mu se odupru, da razlikuju pravi put od krivog i da ga uvek nepogrešivo slede, iako mogu da biraju. Ljudi su to koji su uprkos prljavštini, u kojoj su se bar jedan deo života kretali, ostali nekako čisti i neuprljani iznutra.

Ima u toj čistoti ljudi iz prve i druge grupe jedna velika razlika. Lako je ostati nevin u svetu bez iskušenja. Veliki su oni koji su zlo dodirnuli, bili mu izloženi, koji su naučili da ga prepoznaju i odbace svojom voljom bez da su bili božanski zaštićeni od kontakta s njim.

Oni koji su odlučili da greh nije njihov put uprkos njegovoj brutalnoj lepoti vidljivoj na prvi pogled, ljudi koji su ostali čisti i zlatnog jezgra posle kontakta sa prljavim aspektima sveta koje su izabrali da odbace. Čedni posle greha!

 

Tatjana Milenković