Jasno da u numerologiji, koja se izražava brojevima od 1 do 9, postoje parni i neparni brojevi. Neparni brojevi predstavljaju nedodirljive stvari – kreativnost, talenat, nadahnuće, ljubav prema avanturama.

Neparni brojevi vole da prošire formu stvari, a ne vole da se uklapaju u ustaljene kalupe, već znaju da se zaustave na sredini puta i onda upute u sasvim drugom pravcu. Za razliku od njih, parni brojevi teže da održe formu.

Brojevi znaju biti fleksibilni i prilagođavati se jedni drugima, ili se pak grčevito držati svoje individualnosti, tvrdeći da postoji samo jedan način da se nešto uradi. No, tada dolazi do međusobnih sukoba.

Ovako brojevi, svih devet, svaki na svoj način ulaze u međusobno sukob:

JEDINICA

Jedinica ulazi u sukobe sa drugim brojevima iz prostog razloga što želi da bude vođa i čini stvari na svoj način. Drugi neparni brojevi to dosta dobro prihvataju, sa izuzetkom same jedinice, ali za takvo vladanje većina parnih brojeva nema razumevanja. Sa jedinicom se najčešće slažu dvojke, koje vole timski rad i kojima je vođa potreban, mada i one mogu negodovati zbog toga što im se stalno govori šta treba da rade. Četvorka voli red i može protestvovati što jedinica stalno ima više novih ideja nego ona. Šestica može smatrati da je neodgovorno stalno započinjati nešto novo, pre nego se dovrši staro. Osmica, takođe, voli da upravlja i kontroliše, tako da između osmice i jedinice lako može doći do odmeravanja snaga. Osmici su potrebni dokazi, dok jedinica želi da njen novi plan bude odmah sproveden u delo.

DVOJKA

Za dvojku, sukobi sa drugim brojevima ne predstavljaju veliki problem. Jedini njen pravi problem je što zadržava za sebe ono što bi trebalo da izrazi. Dvojka čeka pravi trenutak za raspravu, i stalno odugovlači, gomilajući pri tome nezadovoljstvo sve dok ne eksplodira. Drugi brojevi mogu imati probleme sa dvojkom, jer misle da je ona neiskrena, nesigurna ili previše ponizna.

TROJKA

Trojka je najviše u sukobu sa onim brojevima koji joj zameraju na njenoj lakomislenosti. Jedinica pokušava da gospodari nad trojkom, a ona joj to dopušta dok ne pronađe nešto zabavnije. Dvojke i četvorke se osećaju prilično nesigurno kada nisu u stanju da trojkine deliće sastave u celinu ili da je organizuju. Petice i trojke su slične i dobro se slažu, sve dok ne počnu jedna drugoj da prebacuju ono što njima prebacuju drugi brojevi, a to je da su spremne da nešto rade samo dok ih drži interesovanje. Šestica je trojka u njenom odraslom izdanju, zato smatra da je trojka neodgovorna. Sedmica i trojka mogu imati većih sukoba obzirom da je sedmica ozbiljan broj, a trojka želi zabavu. Osmica pak, prosuđuje da trojka gubi vreme u životu ne postižući ništa, ne stižući nikuda. Devetka može smatrati da trojka treba da uradi nešto značajnije u životu, a ne da samo izražava radost, jer ne shvata kako to pomaže drugima. Sirota trojka, svi hoće da ona odraste.

ČETVROKA

Osobina četvorke, da želi da sve organizuje, donekle je nezgodna. Sklona je da stvari otežava, ne shvatajući da ih je otežala dodatno. Ovo često stvara probleme, naročito sa parnim brojevima. Ali, dvojka će poslušno ići za četvorkom. Šestice shvataju svoje odgovornosti ozbiljno i prilagođavaju se. Osmica je odrasla četvorka, i mada ne voli da joj drugi naređuju, ume da ceni to što četvorka želi da postigne. Neparni brojevi, u odnosu na četvorku, kažu – Zašto to hoćeš da uradiš? Jedinica želi da obavlja stvari na svoj način. Trojka želi da bude razigrana i kreativna. Petica želi slobodu da istražuje. Sedmica se trudi da razume i dostigne mudrost. Četvorka je simbol za formu i strukturu, te se lako sukobljava sa većinom brojeva.

PETICA

Najkritičniji prema petici su parni brojevi. Petice se opisuju kao čudne, nepouzdane, nestabilne, nezrele, i to je priča koju su petice prinuđene da slušaju čitavog života. Ali, petice rade stvari o kojima ostali brojevi mogu samo da sanjaju. Unose promene u svačiji život. Čak i kada bi se trudila, petici ne bi pošlo za rukom da postane konformista. Tako ispada da je petica broj koji neprestano pokušava da olabavi svoju vezanost za ovdašnji život, dajući primer, i rečima i delima, jednog života kome strah više neće igrati presudnu ulogu.

ŠESTICA

Šestica ulazi u jake sukobe sa neparnim brojevima, zato što se oseća odgovornom za svačije misli, reči i dela. Svakome bi da pritekne u pomoć i ima tendenciju da drugima nabacuje osećaj krivice. Jedinica ne može da toleriše da joj šestica govori šta treba da radi za svoje dobro. Od svih brojeva, dvojka poseduje najveću sposobnost da opazi da šestica brine iz ljubavi i da nije samo nametljivac. Trojka se samo osmehne na to i nastavi svojim putem. Četvorka bi prionula na posao i efikasno organizovala projekat usluge, koji je smislila šestica. Petica bi štrajkovala i bunila se protiv bilo čega što joj šestica sugeriše da čini. Sedmica bi se povukla u sebe i sakrila, praveći se da ne čuje ili da je previše zauzeta za planove šestice. Osmica bi okrenula stvar naglavačke i počela da izdaje naredbe šestici. Devetka bi je prihvatila, shvativši da joj je namera da čini dobra dela.

SEDMICA

Kada se radi o sedmici, reč sukob nije dobro izabrana, jer se  sedmica ne upušta često u sukobe. Sedmica je preveliki usamljenik da bi to činila. Ona izbegava sukobe, podiže svoje zidove i povlači se. Zbog svojih jedinstvenih osobina, nije najbolje shvaćena od ostalih brojeva. Pošto je sklona analizi, može proniknuti u svaku stvar na koju usmeri misli, pa pretpostavlja da i drugi brojevi imaju istu sposobnost. Sedmica se često oseća povređenom i odbačenom, i to retko pokazuje. No, zbog te svoje karakteristike sažaljeva samu sebe i oseća se neshvaćenom. Kada se sedmica oseti odbačenom, ona zauzvrat odbacuje druge ledenom tišinom ili kamenim zidom otpora.

OSMICA

Konflikti sa drugim brojevima su veoma oštri, naročito sa neparnim brojevima. Kako osmica predstavlja moć i autoritet, ona to koristi u svakoj prilici. Osmica se oseća pozvanom da sudi i kritikuje akcije drugih ljudi. Jedinica i osmica imaju sličan kvalitet energija, svako od njih želi da završi stvar na svoj način. Dvojka će da prati osmicu, sve dok može da podnosi zapovednički ton i dok je njeni postupci ne vređaju, jer dvojka tada postaje pasivno agresivna. Trojka će pokušati da ismeva osmicu. Četvorka i osmica mogu da budu veoma harmonične i nepobediv tim. Petica, čim joj nešto u odnosu ne prija, beži. Šestica će se približiti osmici i pružiti joj ruku. Sedmica zauzima distancu. Devetka ima potencijal da se divi osmici, razume njene težnje. Zanimljivo je da, kada se nađu dve osmice, jedna drugu optužuju da su previše kritične i sklone pronalaženju tuđih mana.

DEVETKA

Sukob najčešće nastaje jer devetka voli svima da ukaže na neki bolji put, odnosno da zabada nos u tuđe poislove. Takođe, drugi se mogu umoriti od količine problema koje je devetka sposobna da sakupi, da bi se mogla brinuti. Devetka zaista i zna šta je za svakoga najbolje, ali treba da izbegava sukobe, dopuštajući ljudima da svoje probleme rešavaju na svoj način.

 

Nevena Đukić