Bilo da čitate astrološko štivo, gledate TV emisije sa temom astrologija ili da ste u ličnom kontaktu sa astrologom, verujem da vas gomila stručnih izraza naprosto zbuni, i na kraju pola, od onoga šta ste čuli ili pročitali, ne razumete.

Važan zadatak svih astrologa, treba da bude uspostavljanje jedne razložne, jedinstvene terminologije, a u ovom tekstu ću pokušati da rastumačim i pojasnim neke najosnovnije pojmovne aparate astrologije. I da pružim neke preciznije informacije, kako astrolozima tako i onima koji to nisu.

ANARETA – Razarač života, nebesko telo koje sa Hilegom pravi najnepovoljniji aspekt. Loša planeta u lošem aspektu sa Suncem i Mesecom u lošim poljima, pa i Sunce i Mesec na Algolu.

APLIKACIJA ILI APLIKATIVAN – U astrologiji se aplikacionim aspektom naziva onaj aspekt koji je prvo privremen i kada se jedno nebesko telo približava drugom da bi napravilo egzaktan aspekt. Kada brža planeta stiže sporiju da bi napravila aspekt sa njom.

APSIDE – Dve tačke koje prilikom elipsastog kretanja neke planete ili Meseca pokazuju najveći stepen blizine ili udaljenosti od centralnog nebeskog tela.

APOGEJ – Najdalji položaj Meseca od Zemlje.

AFLIKACIJA – Nepovoljan aspekt planeta. Na primer, 45, 90 i 180 stepeni. Mada i konjukcija, ako su u pitanju loše planete.

AFEL – Planeta u najudaljenijoj tački od Sunca. Zemlja je u afelu 2. jula.

AFETA – Najjači položaj planeta. Na primer, Sunce u znaku Ovna u prvom polju.

ANGULARNO – U uglovima. Na ASC, IC, MC i DSC.

ARHETIP – Praslike i prapredstave koje se od davnina prenose genetskim putem i zajedničke su svim ljudima. (Po K.G.Jungu, one predstavljaju sadržaj kolektivnog nesvesnog za razliku od ličnog nesvesnog koji se ogleda koji se ogleda naglašeno osećajnim kompleksima.) Najuprošćenije bi moglo biti i objašnjenje da je led ili neko od piće koje konzumiramo, recimo, u arhetipu voda, ili da je hleb u arhetipu zrno pšenice.

ASCEDENT – U načelu, predstavlja tačku na ekliptici koja za određeno mesto ili trenutak upravo izlazi na horizontu, i pretežno se odnosi na mesto i vreme rođenja. Ascedent je najvažnija tačka ekliptike u horoskopu i njegovo najtačnije moguće određenje predstavlja temelj bezmalo svakog astrološkog istraživanja.

ASPEKTI – Uglovi planeta. Posmatrano sa zemlje to su uglovi između dve planete (uključujući Sunce i Mesec) ili između planete i neke od fiksnih zvezda, mesečevih čvorova, asteroida i slično. Razlika se odražava mahom kroz različit stepen širine odnosno u zodijačkim stepenima, pri čemu rastojanje može da se broji u smeru kretanja zodijaka, kao i protiv njega. Postoji beskrajno velik broj kombinacija, ali se najčešće u praksi koriste pet velikih uglova ili velikih aspekata i dvanaest malih (današnja astrologija i astrolozi mahom ne upotrebljavaju male aspekte).

Tačno ugaono rastojanje aspekata se retko sreće u praksi, te se stoga u astrologiji dodeljuje krug delovanja ili orbis, pri čemu sam orbis zavisi od jačine i uticaja planete. Orbis je mali naročito kod aspekata sa fiksnim zvezdama i Ascedentom,  mada svaki astrolog modifikuje i koristi svoje sisteme, i kada je orbis u pitanju. Ja lično prihvatam model koji je upotrebio Nikola Stojanović, gde orbis ide i do 12 stepeni i gde su dešavanja vezana za analogiju polja. Recimo, ako je orbis 12 stepeni do egzaktnog aspekta dešavanja su vezana za značenje 12. polja i tako do egzaktnog. Vrlo zanimljiva i primenljiva teorija.

Aspekti koji su mahom u upotrebi su, konjukcija: 0 ili 360 stepeni, polusekstil: 30 ili 330 stepeni, polukvintil (decil): 36 ili 324 stepena, nonagon: 40 ili 320 stepeni, polukvadrat (izuzetno snažan): 45 ili 315 stepeni, septil: 51 ili 309 stepeni, sekstil: 60 ili 300 stepeni, kvintil: 72 ili 288 stepeni, kvadrat: 90 ili 270 stepeni, biseptil: 103 ili 275 stepeni, seskikvintil (tridecil): 108 ili 252 stepena, trigon: 120 ili 240 stepeni, seskikvadrat: 135 ili 225 stepeni, bikvintil: 144 ili 216 stepeni, kvinkuns: 150 ili 210 stepeni, triseptil: 154 ili 206 stepeni i opozicija: 180 stepeni.

Pored aspekata po dužini moguće je raspravljati i o aspektima po deklinaciji (paralelni aspekti), koji su poprilično zanemareni i najmanje su u upotrebi. Pored ovih odnosa među uglovima, takođe, mogući su i analogni odnosi među zodijačkim znacima, pri čemu ulogu igraju posebno četiri trigona, kao i šest mogućih opozicija, tri kvadrata i dva sekstila.

ASTRO, ASTRALAN – Koji se odnosi na zvezde ili potiče od njih.

ASTROLAB – Astronomski uređaj za merenje uglova (izumitelj Hiparh 2. vek pre nove ere). Služi i za mehaničko rešavanje zadataka u sferičnoj astronomiji. Pomoću astrolaba je uz proračune i putem opažanja bilo moguće rešiti većinu astronomskih zadataka, koji se danas rešavaju putem efemerida.

ASTROMETEOROLOGIJA – oblast astrologije koja na osnovu položaja nebeskih tela predskazuje vremenske prilike (uticaj Sunca na klimu je evidentan, dok su uticaji Meseca i ostalih planeta često osporavani).

ASTRONOMSKA JEDINICA – Srednje rastojanje Sunca i Zemlje, koje iznosi 149,6 miliona kilometara.

ASTRONOMSKI MESEC – Vreme za koje Sunce prođe kroz jedan zodijački znak.

BENEFIK – Dobra planeta. Obično se u benefike ubrajaju Sunce, Mesec, Venera i Jupiter.

BRZA PLANETA – Ubrzana planeta, čije je trenutno kretanje po putanji brže od srednjeg.

CRNI MESEC – U modernoj astrologiji to je Lilit (inače još u haldejskoj astrologiji se verovalo da postoji još jedan Zemljin nevidljivi Mesec), koji predstavlja uobraženu, virtuelnu Mesečevu sliku, specijalno okultno polje delovanja. Mada postoje efemeride za Lilit veliki broj astrologa ne uzima Lilit za ozbiljno, niti posmatra uticaj, već poistovećuje Lilit i njegov upliv sa Mesečevim čvorovima.

ČVOROVI – Tačke preseka putanje nekog nebeskog tela sa Zemljinom ravni. U astrologiji se pažnja posvećuje praktično samo Mesečevim čvorovima (Zmajeve tačke) pošto se čvorovi planetarnih putanja remete tek za manje od jednog stepena na svakih sto godina. Čvorove planeta od Saturna do Urana možete naći u časopisu Internacionalni astrolog br. 3,  ISAR (Internacionalna asocijacija za astrološka istraživanja), autora Morisa Fernandeza.

DEBILITIRAN – Astrološki slabost planete.

DEJEKCIJA – Pad.

DEKADA, DEKANAT – Podela zodijaka na 36 jednakih podeljaka, od kojih se svaki proteže na po deset stepeni, tako da svaki zodijački znak ima tačno po tri dekade.

DEKLINACIJA – Ugaono rastojanje nebeskog tela od nebeskog ekvatora, koje je pozitivno ako se odvija u pravcu severnog, a negativno ako je u pravcu južnog nebeskog pola.

DEKLINACIJSKI KRUG – Veliki krug na nebeskoj sferi koji prolazi kroz nebeski pol, a vertikalan je u odnosu na ekvator.

DESCEDENT – Tačka ekliptike, koja u odnosu na neko mesto i vremenski trenutak upravo zalazi na zapadnom horizontu. Suprotno Ascedentu.

DETRIMENT – Poništavanje, izgnanstvo, izgon. Planeta u detrimentu znači da se dobre komponente nekog nebeskog tela poništavaju kada se ono nađe u nekom zodijačkom znaku suprotnom njegovoj prirodi. Suprotno od znaka gde planeta ima sedište. Na primer, Mars u znaku Vage.

DIGNITETI – Sistem uzvišenih položaja planeta. Razlikuje se pet različitih digniteta kojima se pripisuje pojačano delovanje planete. Prvi je vladavina kućom ili poljem, drugo je egzaltacija, treće je trigonokratija, četvrto je granice zodijačkih znakova i peto pozicioni dignitet.

DIREKCIJA – Metod izračunavanja događaja. Jedan od centralnih pojmova u astrologiji i osnova svih važnih predviđanja i prognoza koje astrologija može da preduzme. U principu predstavlja projektovanje nebeske slike na dan rođenja na čitav budući životni put pojedinca. Postoje mnoge direkcije, ali izdvajaju se najčešće Primarne direkcije, koje je ustanovio Ptolomej, a koje se u osnovi temelje na dnevnom Zemljinom okretanju. Sekundarne direkcije, koju je utemeljio Plasidus, izvode se prema godišnjem obrtanju Sunca, a Tercijarne direkcije na osnovu obrtanja Meseca.

DIREKTAN HOD PLANETE – Kada se planeta kreće normalno kroz zodijak u pravcu zapad – istok, ili kretanje nebeskog tela koje prati redosled zodijačkih znakova gledajući na jug.

DOMICIL – Sedište neke planete. Mesto gde određena planeta najjače deluje. Na primer, Saturn u Jarcu.

DOMINACIJA – Položaj neke planete u svojoj kući.

DOMINANTNO – Najjače dominirajuće nebesko telo. (Tablicu za izračunavanje dominantne planete možete pronaći u knjizi “Točak sudbine 1”, autora Aleksandra Imširagića.)

DISPOZITOR – Po Miletu Duporu, to je planeta koja ima sedište u znaku u kome se nalazi Sunce ili Ascedent, ali dispozitor je i vladar određenog polja ili kuće.

EFEMERIDALNO VREME – Vreme koje se izračunava po egzaktnom, pravilnom vremenskom merilu, koje je definisano dužinom tropske godine.

EFEMERIDE – Izračunavanje geocentričnih mesta nekog nebeskog tela u određenim vremenskim intervalima, zasnovano na određivanju putanje. Danas postoje tabele (efemeride), po kojima brzo i lako pronalazimo položaje planeta.

EGZAKTAN ASPEKT – Nastupa kada je razlika između stvarne i teoretske dužine kod datog aspekta manja od jednog stepena.

EGZALTACIJA – Položaj planete u kome je njeno dejstvo najjače. Sunce u Ovnu na 19. stepenu, Mesec u Biku na 3. stepenu, Merkur u Devici na 13. stepenu, mada se spominju i 15. i 25. stepen znaka Device, Venera u Ribama na 27. stepenu, Mars u Jarcu na 28. stepenu, Jupiter u Raku na 15. stepenu, Saturn u Vagi na 21. stepenu, Uran u Škorpiji na 11. stepenu, Neptun u Ribama na 21. stepenu, a po tradicionalnoj astrologiji spominje se i znak Lava, kao mesto egzaltacije Neptuna i Pluton u Škorpiji, na 3. stepenu.

EGZIL – Izgon.

EKLIPSA – Pomračenje Sunca ili Meseca.

EKLIPTIKA – Prividni godišnji put Sunca preko neba. Veliki krug na nebeskoj sferi, krug preseka ravni Zemljine putanje sa nebeskom sferom. Ekliptički nagib je ugao između ekliptike i nebeskog ekvatora, i iznosi 23,27 stepeni. Tačke preseka su prolećna i jesenja tačka ekliptike.

EKVINOCIJ – Ravnodnevnica, vreme izjednačavanja dana i noći, kada se Sunce nalazi u ekvinocijskim tačkama. Prolećni i jesenji prelaz Sunca iz jedne hemisfere u drugu (zbog nejednake dužine godina izjednačen prestupnim godinama). 21. mart i 23. septembar su dani kada dan i noć podjednako traju na svim mestima na Zemlji.

ELEKCIJE – Tehnika koja se koristi u horarnoj astrologiji za pronalaženje vremena (izbor časa) povoljnog za ostvarivanje raznih mogućnosti.

ELEVACIJA – Visina nebeskog tela iznad horizonta. Planeta u 9. i 10. kući, na primer, je planeta u elevaciji.

ELONGACIJA – Ugaono rastojanje između planeta i Sunca. U ekstremnom slučaju doseže 180 stepeni kod svih planeta, sa izuzetkom Merkura i Venere, čija maksimalna elongacija može da iznosi 48 stepeni, a to znači da su kod obe ove planete kvadrat, trigon i opozicija nemogući.

ERA VODOLIJA – Era kojom će vladati (a koja je već počela uzimajući u obzir momenat pronalaženja parne mašine, početak industrijske revolucije, kao i samo otkrivanje planete Uran koja vlada znakom Vodolije) znak Vodolije, nadovezujući se na eru Riba. Posebno treba obratiti pažnju na čestu zamenu sazvežđa sa zvezdanim znakovima.

FIKSNA ZVEZDA – U astro fizici džinovska kugla sa sopstvenim izvorom svetlosti i sličnim sastavom i unutrašnjim procesima prenošenja energije kao kod Sunca. Fiksne zvezde se kroz prostor kreću prosečnom brzinom od 20 kilometara u sekundi, a samo zbog njihove udaljenosti deluju nepokretne, pa se stoga i nazivaju fiksne zvezde. Razlikuju se promenljive i dvostruke fiksne zvezde, i zvezdani rojevi. (Mnogo više o fiksnim zvezdama saznaćete u knjizi “Stubovi sudbine”, autora Aleksandra Imširagića.)

FIKSNI KRST – Krst koji u zodijaku prave četiri fiksna znaka.

FIKSNI ZNACI – Bik, Lav, Škorpija i Vodolija.

FORTUNA – Tačka sreće.

GALAKSIJA – Sistem Mlečnog puta, ili uopšte, zvezdani sistem sazdan na odgovarajući način.

GALAKTIČKI CENTAR, CENTAR GALAKSIJE – jezgro našeg sistema Mlečnog puta koje je moguće dokazati samo u okviru radio – astronomije, infracrvenih i rendgentskih zračenja. Galaktički centar nalazi se na oko 33000 svetlosnih godina udaljenosti u pravcu koje zauzima sazvežđe Strelac (26. stepen ovog znaka), a zastrt je gustim oblacima interstelarne materije.

GEOCENTRIČNI SISTEM – Viđenje sveta u kome se Zemlja nalazi u središtu. Koordinate udešene kao da je Zemlja centar vasione (Ptolomej).

GODIŠNJA PROGNOZA – Predstavlja prognozu koja se dobija pomoću određenog godišnjeg vladara (planete), čija priroda ukazuje na karakter nastupajuće godine. U istoriji je bio običaj da se izrađuje horoskop sa pojavom prvog mladog Meseca posle prolećnog ekvinocija kao početnim datumom, na osnovu koga su stvarane godišnje prognoze.

GORNJE ILI SPOLJNE PLANETE – Planete koje sa heliocentrične tačke gledišta opkoljavaju Zemljinu putanju: Mars, planetoidi, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, i u novije vreme sve češće spominjana, planeta x.

GRINIČKO VREME – Zonsko vreme griničkog meridijana, zapadnoevropsko vreme, od 1925. godine i svetsko astronomsko vreme.

GUBERNATOR – Malo korišćen izraz, ali se radi o planetarnom vladaru određenog životnog doba. Mesec: 0 – 4 godine, Merkur: 4 – 14 godine, Venera: 14 – 22 godine, Sunce: 22 – 41 godine, Mars: 41 – 56 godine, Jupiter: 56 – 68 godine, Saturn: 68 – 98 godine, i opet, Mesec od 98 – 102 godine.

HARMONIJA SFERA – predstavlja nečujno sazvučje – muzika sfera – koju stvaraju planete poređane prema svojoj masi i broju, proizvodeći muzičke akorde analogne svom kretanju. Temelj hipoteze o harmoniji sfera čini shvatanje po kojem intervali tonske lestvice odgovaraju identičnim razmacima planeta. Po Kepleru, stepenovi tonske lestvice izraženi su u srazmeri sa prividnim kretanjem planeta.

HELIOCENTRIČAN, HELIOCENTRIČNI SISTEM – Koji se odnosi na Sunce kao na središnju tačku. Slika sveta sa Suncem u centru.

HILEG – Dimisor, Apheta, planeta ili nebesko područje presudno za čovekov život.

HORARNA ASTROLOGIJA – Uglavnom horoskop za mrtva tela ili dela. Koristi se i kao horoskop pitanja i trenutka. Astrolog polazi od vremenskog trenutka postavljanja pitanja i izračunava položaje planeta za dati momenat. Područje individualne astrologije koje u sebi sažima astrologiju pitanja (integracije) i astrologiju izbora sati (elekcije).

IC, IMUM KOELI – Vrh četvrtog polja ili kuće, donja sredina neba, donji meridijan, nadir, nebeska dubina.

INFORTUNA MAJOR – Planeta Saturn, Velika nesreća.

INFORTUNA MINOR – Planeta Mars, Mala nesreća

INTERCEPTIRAN ZNAK – Uklješten znak u nekom polju širem od 30 stepeni. Ovakav znak i vladajuća planeta smatraju se slabijim ili bez snage.

INGRESIJA – Stupanje nekog nebeskog tela u određeni znak ili sazvežđe.

INKLINACIJA – Ugao između ravni putanje i ekliptike.

INKVINILI – Izraz koji se ponekad koristi za planete koje se nalaze u znaku kojim vlada druga planeta.

IZGON – Egzil. Slabost u kojoj nebeska tela bivaju ometana u svom dobrom delovanju. Detrimentum ili poništenje. Sunce je u izgonu u Vodoliji, Mesec u Jarcu, Merkur u Strelcu i Ribama, Venera u Škorpiji i Ovnu, Mars u Vagi i Biku, Jupiter u Blizancima i Devici, Saturn u Raku i Lavu, Uran u Lavu, Neptun u Devici i Pluton u Biku.

KARDINALNI KRST – Krst koji u zodijaku prave četiri kardinalna (ili ugaona) znaka.

KARDINALNE TAČKE – Četiri tačke koje su u datom vremenskom trenutku zajedničke ekliptici, horizontu i meridijanu. Tačke izlaska, zalaska, gornje i donje kulminacije.

KARMA – Karman, kao temeljni pojam indijske etike i učenja o seobi duša, predstavlja dobru ili lošu (transcedentalnu) silu nagrade ili odmazde za moralna odnosno nemoralna dela. Ne uslovljava automatski samo ponovno rođenje, već i način na koji će se ono odigrati.

KAUZALNOST – Zakonitost po kojoj za svakim uzrokom sledi izvesna posledica, dok svaka posledica pretpostavlja svoj uzrok.

KONCEPT HOROSKOP – Horoskop po času začeća

KONJUKCIJA – Aspekt prilikom kojeg nebeska tela zauzimaju istu dužinu, dakle 0 to jest 360 stepeni, odnosno dva nebeska tela na istom stepenu.

KONJUKCIJA AUREA – Kraljevski aspekt. Konjukcija Jupitera i Saturna.

KONJUKCIJA MAGNA – Konjukcija Jupitera i Saturna u blizini vrhova vatrenog trougla. Kepler je pojavu ove konjukcije prihvatao kao uzor za Vitlejemsku zvezdu.

KOSMOGRAM – Horoskop.

KUĆA – Pojam kuće se često zamenjuje pojmom polje ili mesto, ali se radi o jednom te istom. Pojam polje je uveden kako bi se izbeglo mešanje sa pojmovima dnevne i noćne kuće – svaki zodijački znak ima vladara u određenoj planeti. Sunce i Mesec zaposedaju samo jednu kuću (Sunce – dnevna kuća i Mesec – noćna kuća), a pet klasičnih imaju i dnevnu i noćnu kuću. Planeta je jaka u svojoj kući (sedištu), pa u potpunosti može da ispolji svoju moć. Sunce dnevna kuća Lav, a Mesec noćna kuća Rak; Saturn dnevna kuća Jarac, a noćna Vodolija; Jupiter dnevna kuća Strelac, a noćna Ribe; Mars dnevna kuća u Škorpiji, a noćna u Ovnu; Venera dnevna kuća u Vagi, a noćna u Biku; i Merkur dnevna kuća u Devici, a noćna u Blizancima. Pored podele na 12 zodijačkih znakova, razvio se nezavistan sistem polja koji je u osnovi raščlanjivanje ekliptike odnosno stvarnog horizonta na dvanaest delova. Prvo polje počinje tačkom preseka stvarnog horizonta sa nebeskim ekvatorom, odakle sledi da je sistem kuća ili polja uvek povezan sa određenim mestom na Zemlji i nekim utvrđenim vremenskim trenutkom. Svako mesto na Zemlji ima izričito jedan sistem polja koji mu pripada.

KULMINACIJA – Prolazak nekog nebeskog tela kroz meridijan mesta posmatranja ili planeta koja se nalazi u zenitu, ili na MC ili u desetom polju (najveća visina), i tom prilikom se radi o gornjoj kulminaciji. Postoji i donja kulminacija koja se dešava ispod horizonta.

KVADRAT – Aspekt sa uglom od 90 ili 270 stepeni, ili rastojanje dva nebeska tela za 90 stepeni. Nepovoljan aspekt.

KVINKUNKS – Aspekt sa uglom od 150 ili 210 stepeni. Smatra se, takođe, kao nepovoljan aspekt.

KVINTIL – Aspekt sa uglom od 72 ili 288 stepeni. Kvintilu se zbog njegove srodnosti sa zlatnim presekom pripisuje veza sa strukturom ličnosti vlasnika horoskopa.

LATITUDA – Geografska širina. Udaljenost od ekliptike.

LETNJE VREME – Satno vreme kod koga se leti vrši pomeranje unapred, uglavnom za jedan sat, radi jedinstvenosti vremena i radi boljeg korišćenja dnevne svetlosti. (Promene vremena po državama možete naći u knjizi “Zvezdani ples”, autorice Zorice Ilijevski.)

LEDIRANA PLANETA – Planeta oštećena lošim aspektima.

LOKALNO VREME, LOCAL TIME – Srednje lokalno vreme.

LONGITUDE – Udaljenost od nultog stepena na ekliptici.

LOTOS KONSTELACIJA – Dobre planete u trigonu ili 120 stepeni plus jedan između na 60 stepeni. U budističkoj astrologiji položaj sedam nebeskih tela (ili nebeskih tačaka, poput ASC ili MC) pri kome se jedno od tela nalazi u sredini, okruženo sa tri para ostalih nebeskih tela. Navodno nastupa u vreme Budinog rođenja.

LORD – Vladar znaka.

LUNARNA GODINA – Mesečeva godina.

LUNA – Ime rimske boginje Meseca, odakle je i izveden latinski naziv za Mesec.

LUNARNI – Koji se odnosi na Mesec, ili mu na neki način pripada.

LUNARNI KALENDAR – Kalendar zasnovan na mesečevim menama.

LUNARNI HOROSKOP – Slično solarnom horoskopu. Sistem se zasniva na trenutku Mesečevog prelaska preko njegovog položaja u natalnom horoskopu.

MAGIJA – U užem smislu se odnosi pretežno na niz postupaka koji odražavaju shvatanje stvari više u smislu boravišta bezličnih sila, ili dobrih i loših duhova, koje je potrebno prizvati, zauzdati, potčiniti… putem ritualnih praksi. Magijske čini imaju za cilj da razotkriju ili ukrote nepoznato.

MAGIJSKA ASTROLOGIJA – Grana astrologije koja se bavi posebno prizivanjem i isterivanjem planetarnih i elementarnih duhova. Ova grana podrazumeva izradu astroloških amajlija i talismana, i ne retko, napitaka.

MAGLINA – Nebeska formacija slabog sjaja koja se uz pomoć teleskopa i tehnike pretežno ne može raščlaniti na pojedinačne zvezde.

MAGNETNA OLUJA – Poremećaji Zemljinog magnetnog polja i jonosfere izazvani erupcijama na Suncu, a prouzrokovani zračenjem čestica i talasnim zračenjem.

MAKROKOSMOS – Svemir, svet u velikom.

MIKROKOSMOS – Svet u malom, i uglavnom se najviše odnosi na čoveka. Relacija Makro i Mikrokosmos je okosnica “Tabule smaragdine” u kojoj se, pored ostalog, navodi i konstatacija da – ono što je dole isto je kao ono gore, a ono gore isto je i odgovara onom što je dole (ogledalo neba). Ova konstatacija je i jedan od suštinskih temelja i postavki astrologije.

MALEFIK – Loša planeta.

MEDIUM COELI – MC, deseto polje horoskopa, sredina neba, kulminacija.

MESEČEVE MENE – Različite svetlosne pojave vidljive sa Zemlje koje nastaju usled promenljivog međusobnog položaja Meseca, Sunca i Zemlje. Mesečeve mene: prva četvrt, pun Mesec, poslednja četvrt i mlad Mesec. Moram da navedem i simbol: polumesec sa zvezdom, koji je obeležje mnogih islamskih zemalja, a predstavlja Mesec u fazi rasta sa zvezdom Jupiterom, kao simbolom velike sreće (predstavljao je i horoskop sultana Osmana i njegove dinastije.)

MUNDANA ASTROLOGIJA – Područje astrologije koja daje iskaze o sudbini zemalja, naroda, gradova. O ratovima, epidemijama, poplavama, vremenskim prilikama, vetrovima, vladama, predsednicima, kraljevima, vladarima…

MUTUAL DISPOSITION – Jedna planeta u sedištu druge i obratno. Upotpunjuju uplive. Lično imam, na primer, Mars u Raku i Mesec u Ovnu.

NADIR – Tačka podnožja, donja visina neba, dubina, donji meridijan. Leži naspram zenitu na nebeskoj sferi. U astrologiji se pod nadirom podrazumeva IC odnosno četvrto polje. Planete u blizini nadira nagoveštavaju materijalistički nastrojen karakter.

NATALNI HOROSKOP – Radix horoskop. Za izračunavanje natalnog horoskopa presudni su mesto i tačno vreme rođenja.

NEBESKO TELO – Prvobitna oznaka za vanzemaljsko telo u smislu predmeta astronomskog osmatranja i istraživanja. Pojam sada obuhvata i veštačka nebeska tela – satelite, sonde, i tako dalje.

NOVA – Fiksna zvezda koja usled procesa koji se odvijaju u njenoj unutrašnjosti i nalik su eksploziji, u roku od nekoliko sati zasvetli pet do sto hiljada puta jače nego pre, da bi isti sjaj ponovo izgubila u toku nekoliko godina ili decenija. Supernova je sličan fenomen pri čemu je izliv energije jači 10 hiljada puta od Nove. Prilikom pojave Supernove oslobađa se energija jednaka količini koju Sunce oslobodi za 10 do 100 puta 10 na šestu, godina. Do sada je primećeno oko 300 supernovi, a u sistemu Mlečni put erupcija Supernove je direktno primećena 1054. i 1572. godine (Tihonijska zvezda, otkrio Tiho Brahe u sazvežđu Kasiopeja) i 1604 godine (Keplerova Nova Zvezda).

OPOZICIJA – Aspekt pod uglom od 180 stepeni. Dva nebeska tela nasuprot jedno drugom. Smatra se nepovoljnim aspektom.

ORBIS – Krug oko tela gde počinje da deluje aspekt. Opseg moći. Krug delovanja sa prečnikom od nekoliko stepeni oko jedne tačke aspekta, u okviru kojeg je još na snazi efekat koji stvara neka planeta iz određenog područja. Orbis varira u skladu sa jačinom odnosno slabošću aspekta. Za opoziciju i konjukciju računa se 10, a nekad i svih 12 stepeni; za kvadrat i trigon po 8; za sekstil od 4 do 5, a kod ostalih slabih aspekata i aspekata sa fiksnim zvezdama od 1 do 2 stepena, osim u slučaju Algola, gde je orbis 5 stepeni.

PAD – Položaj neke planete prilikom kojeg je njeno delovanje umanjeno u najvećoj meri. Suprotno od egzaltacije. Sunce je u padu u Vagi na 19. stepenu; Mesec u Škorpiji na 3. stepenu; Merkur u Ribama na 13. stepenu, ali je u opticaju i 15. stepen; Venera u Devici na 27. stepenu, mada u tradiciji stoji i 15. stepen; Mars u Raku na 28. stepenu; Jupiter u Jarcu na 15. stepenu; Saturn u Ovnu na 20. stepenu, mada se spominje i 4. stepen; Uran u Biku na 11. stepenu; Neptun u Lavu na 21. stepenu i Pluton u Biku na 3. stepenu.

PADAJUĆA POLJA – 3., 6., 9., 12., i planete u njima.

PARALELA, PARALELNI ASPEKT – Deklinacijski ili širinski aspekt. Dva tela na istom stepenu ekliptike, ali sa većom latitudom. Paralelni aspekt nastupa kada dve planete zauzmu istu severnu ili južnu širinu, ili deklinaciju. U modernoj astrologiji je zanemaren, ali ima snažno dejstvo.

PERIGEJ – Mesto kada je Mesec najbliži Zemlji.

PERIHEL – Mesto kada je Zemlja najbliža Suncu (2. januar).

PEREGRINITET – Određena planeta, a posebno Mesec biva peregrinirana kada je slobodna od bilo kakvih aspekata ili je oslobođena od bilo kakvih digniteta. Na primer, Merkur u Ovnu bez aspekata.

PLANETA – Nebesko telo koje ne poseduje sopstveni izvor svetlosti, a kreće se po kružnoj elipsi oko nekog centralnog tela (Sunca) od koga prima zračenje (svetlost i toplotu). Vreme obilaska planeta oko Sunca iznosi za Merkur – 88 dana, Veneru – 224 dana, Mars – 1 godinu i 322 dana, Jupiter – 11 godina i 315 dana, Saturn – 29 godina i 267 dana, Uran – 84 godine i 7 dana, Neptun – 164 godine i 285 dana, Pluton – 248 godina i 157 dana.

PLANETOID – Nebesko telo (asteroid) nepravilnog oblika koja liči na planetu, čija se putanja (uz malobrojne izuzetke) prostire između Marsove i Jupiterove putanje kretanja (pojas asteroida). Devedeset procenata planetoida ima prečnik ispod 60 kilometara, a najveći obim je oko 1000 kilometara (Ceros). Planetoidi su dosta zanemareni u astrologiji, mada poneki imaju snažan upliv.

PLEJADE – Grupa fiksnih zvezda u sazvežđu i zvezdanom znaku Bika.

POMRAČENJE – Geometrijsko-optički fenomen koji dovodi do zamračivanja nekog nebeskog tela.

POMRAČENJE MESECA – Delimično ili potpuno pomračenje sa maksimalnim trajanjem oko 100 minuta, punog Meseca, a nastupa prilikom prolaska kroz Zemljinu senku. Pomračenja se uvek dešavaju u blizini tački čvorova. Ako se pomračenje Meseca dešava iznad horizonta, vidljivo je sa svake tačke na Zemlji. Pomračenje Meseca se dešava u intervalu od 18 godina i 11 dana.

POMRAČENJE SUNCA – Pokrivanje Sunčevog koluta od strane Meseca. Moguće je samo u vreme mladog Meseca. Područje vidljivosti pomračenja Sunca je veoma usko (stotinjak kilometara), a trajanje totalnog pomračenja iznosi najviše 8 minuta. Pomračenje se ponavlja, takođe, na svakih 18 godina.

PRAZAN HOD – Horoskopski fenomen kada neka planeta unutar 180 stepeni ne nailazi ni na jednu drugu planetu (predznak usamljenosti). Prazan Mesečev hod je kada Mesec mora da prođe kroz tri prazna znaka kako bi stupio u konjukciju sa nekim drugim nebeskim telom.

PRIMARNA DIREKCIJA – Astrološka tehnika kod koje se kao direkcijski ključ koristi dnevno Zemljino obrtanje. Jednom direkcijskom luku od jednog stepena odgovara jedna godina života. Promisor je planeta od koje počinjemo sa primarnim direkcijama.

PROGNOSTIKA – Astrološka predviđanja i saveti.

PROROČANSTVO – U religijskoj istoriji predstavlja sredstvo saopštavanja Božije volje sa svrhom da ljudima pruži uputstva o njihovom ponašanju te da ih izvesti o stvarima i događajima koji im predstoje u daljoj budućnosti. Za razliku od astrologije proročanstva se ostvaruju putem posmatranja i stručnog tumačenja određenih znamenja.

PSIHOANALIZA – Učenje i terapijske metode koje su ustanovili psiholozi Jung, Frojd i Adler, a koje su preuzeli astrolozi, i obratno. Recimo da se 1960. godina uzima kao godina početka primenjivanja psihologije u astrologiji.

RADIKS HOROSKOP – Horoskop rođenja (natalni horoskop) skraćenica je r, ili, rm za mušku i rw za žensku osobu kojoj se sastavlja horoskop.

REINKARNACIJA – Seoba duša, metamorfoza, palingeneza, ponovno rođenje. Verovanje po kome se duša naizmenično utelovljuje u ljudima, ali i u životinjama, pa i neživim predmetima. Reinkarnacija nije vezana za pojam vere u spasenje, i nastao je nezavisno od tog pojma. Uobičajeno je da se pretežno smatra posledicom učinjenih dela ili karme u prethodnom životu, i da predstavlja put pročišćenja.

REKTASCENZIJA – Razdaljina od 0 stepeni ekvatora odnosno 0 sati (Dupor Mile). Luk izmeren na nebeskom ekvatoru između prolećne tačke i deklinacijskog kruga, koji prolazi kroz zvezdu, računajući uglavnom u časovima, od 0 do 24, posmatrano sa zapada preko juga.

REKTIFIKACIJA – Korekcija vremena rođenja. Obuhvata zbir postupaka pomoću kojih se nastoji poboljšati tačnost približno poznatog vremena rođenja, ili u slučaju da nemamo vreme rođenja, zbir postupaka i događaja pomoću kojih se dolazi do približno tačnog vremena rođenja. Vreme rođenja je presudno za tačno izračunavanje horoskopa. Rektifikacije se sprovodi mahom na osnovu posmatranja važnih događaja u životu (rođenje, venčanje, smrt…) pojedinca, ali i na osnovu iskustva iz kojih se izvode povratni zaključci. Rektifikacija se obično radi na osnovu tranzita ili konstelacija planeta solarnog horoskopa za godine sa važnim događajima, i nešto ređe pomoću direkcija.

RETROGRADNO KRETANJE – Prividno kretanje planeta unazad.

SAGOREO, SPALJEN – Izraz u astrologiji (combustus) za planetu čija udaljenost od Sunca iznosi manje od 8,30 stepeni, pa je njeno zračenje usled poklapanja sa Sunčevim umanjeno, sagorelo.

SEDIŠTE – Znak i polje gde određena planeta ima svoje pojačano pozitivno delovanje. Planeta u svom sedištu, na primer, Mars u znaku Ovna ili u prvom polju, Jupiter u znaku Strelca i Riba ili u 9. i 12. polju, i tako dalje.

SEKSTIL – Aspekt sa uglom od 60 ili 300 stepeni. Smatra se za dobar aspekt, ali praksa ukazuje da izaziva dosta napetosti.

SEKULARAN – Koji se ponavlja isključivo svakih 100 godina.

SEKUNDARNA DIREKCIJA – Astrološka tehnika prognoziranja i predviđanja, koja koristi pravilo da svaki dan posle rođenja važi kao jedna godina života, što znači da će konstelacijama na nebu prvog dana po rođenju odgovarati sudbini i razvoju u prvoj godini života. Konstelacije šestog dana odgovaraće sudbini u šestoj godini života, i tako dalje. Tvorac ovog metoda je Plasidus.

SEMIKVADRAT, POLUKVADRAT – Aspekt sa uglom od 45 ili 315 stepeni. Deluje loše i veoma snažno.

SEMIKVINTIL, DECIL – Aspekt sa uglom od 36 ili 324 stepena. Deluje relativno dobro.

SEMISEKSTIL, POLUSEKSTIL – Aspekt sa uglom od 30 ili 330 stepeni. Smatra se da ima prirodu Jupitera.

SENZITIVNE TAČKE, MESTA – Tačke od posebnog uticaja u horoskopu kao što su ASC, IC, MC, DSC, ali i izračunate tačke kao što su Fortuna (tačka sreće), tačka bolesti, tačka ljubavi, tačka dece, tačka znanja, i tako dalje. U principu se izračunavaju tako što se rastojanje između dve planete u stepenima dodaje Ascedentu ili tački podznaka. (Na primer, rastojanje između Meseca i Saturna dodato na podznak označiće tačku nasledstva, ili ako rastojanje vladara prvog i osmog polja dodate na ascedent. Tačka sreće rastojanje je između Sunca i Meseca za dnevno, a između Meseca i Sunca za noćno rođenje.) Posmatranje da li se radi o dnevnom i noćnom rođenju je veoma bitno. U novije doba ove tačke se vrlo malo primenjuju. (Izračunavanje možete pronaći u knjizi “Arapske tačke”, autora A. Imširagića.)

SEPARACIJA – Momenat kada neka planeta napušta aspekt. Okončanje nekog aspekta pri čemu se planeta udaljuje (u tranzitu brža planeta prestiže sporiju). Suprotno od aplikacije.

SEPTIL – Aspekt sa uglom od 51 ili 309 stepeni. Aspekt beskonačnosti.

SESKIKVADRAT – Aspekt sa uglom od 135 ili 252 stepena. Loš aspekt.

SESKIKVINTIL – Tridecil, aspekt sa uglom od 108 ili 225 stepeni.

SIZIGIJA, SICIGIJA – Astronomska oznaka za konjukciju i opoziciju između dva nebeska tela, a posebno između Zemlje i Meseca (mlad i pun Mesec).

SIDERAL, SIDERALNO VREME, S.T. – Odnosi se na fiksne zvezde. Prolaz meridijana pored neke fiksne zvezde ili nekretnice uzastopno, dva puta.

SIDERALNI HOROSKOP – Definiše se u okviru sistema fiksnih zvezda.

SIGNIFIKATOR – Termin koji se koristi za označavanje važnih planeta u horoskopu, tačaka ili aspekata od značaja za određene događaje. Kvalitet nekog astrologa se ogleda i u njegovoj sposobnosti da pomoću intuicije protumači višeznačne signifikatore.

SIMBOLI ZODIJAČKIH ZNAKOVA – Simboli koji su danas u upotrebi sreću se u ovoj formi još u grčkim astrološkim rukopisima iz vizantijskog doba, a sigurno potiču iz antičkog doba. Znak za Vodoliju odgovara egipatskom hijeroglifu za vodu, a znak Vage hijeroglifu za horizont i vagu. Poreklo simbola je neizvesno, ali može se na ovaj način donekle tumačiti i razjasniti kako su nastali i odakle potiču simboli koje koristi astrologija.

SINHRONISTIČKI PRINCIP – Suprotno kauzalitetu. Usklađenost (sinhronizovanost) između duševnih delatnosti i kosmičkih konstelacija. K.G. Jung je ovu pojavu formulisao…”Ja, naime, u prvom redu smatram da postoje psihološki paralelne pojave koje apsolutno ne dopuštaju uzajamni kauzalni odnos, već neminovno zauzimaju drugačiji odnos prilikom nastajanja. Ova povezanost mi deluje suštinski data i iskazana kroz činjenicu o relativnoj istovremenosti, otuda izraz sinhronistički. Jer, izgleda kao da vreme ne samo da nije puki apstraktum, već u više smislova predstavlja konkretan kontinuum, čije kvalitete ili osnovne preduslove sadrži, a oni se, pak, mogu manifestovati relativno u isto vreme na različitim mestima kroz kauzalno neobjašnjiv paralelizam (Na primer, slučajevi istovremenog javljanja identičnih misli, simbola ili psiholoških stanja)….”

SOLARNI HOROSKOP – Planetarne konstelacije u trenutku kada se Sunce, posle isteka jedne godine života, ponovo zatiče na svom stajalištu iz natalnog horoskopa. Prelazak Sunca preko sopstvenog mesta u natalnom horoskopu razlikuje se iz godine u godinu (pada u različite dane i sate). Solarni horoskop služi za predodređivanje uticaja kojima čovek podleže u toku jedne godine, u periodu od rođendana do rođendana. Smatra se pomoćnim horoskopom.

SOLSTICIJUM – Sunčeva obratnica. Najviši i najniži položaj Sunca na ekliptici. Letnji solsticijum od 21 do 22. juna (deklinacija plus 23, orbis 1-2 stepena) i zimski solsticijum od 21. do 23. decembra (deklinacija minus 23, orbis 1-2 stepena ). U ovim terminima Sunce dostiže svoju najveću severnu odnosno južnu deklinaciju, te preobraća svoje kretanje (uzlazno ili silazno kretanje) u suprotnom smeru, tako da dani ponovo postaju kraći (leti) odnosno duži (zimi).

SPOLJAŠNJE PLANETE – Planete koje se nalaze izvan Zemljine putanje – od Marsa

SREĆNI BROJEVI – Brojevi koji odgovaraju svakom zodijačkom znaku i smatra se da donose sreću. Ustanovljeni još od Platona. Ovan – 7, 47 i 87, Bik – 5, 25, 85, Blizanci – 3, 13, 33, Rak – 2, 12, 72, Lav – 1, 81, 91, Devica – 3, 23, 33, Vaga – 5, 25, 35, Škorpija – 7, 47, 87, Strelac – 4, 14, 24, Jarac – 8, 18, 28, Vodolija – 9, 39, 49, Ribe – 4, 14, 24.

SREĆNI DANI – Dani koji odgovaraju svakom zodijačkom znaku i smatra se da donose sreću. Povezivanjem dana u nedelji sa planetama dobija se dodatna dvostruka pripisivanja. Ovan (Mars) – utorak; Bik (Venera) – petak; Blizanci (Merkur) – sreda; Rak (Mesec) – ponedeljak; Lav (Sunce) – nedelja; Devica (Merkur) – sreda; Vaga (Venera) – petak; Škorpija (Mars i novootkriveni Pluton) – utorak; Strelac (Jupiter) – četvrtak; Jarac (Saturn) – subota; Vodolija (Saturn i novootkriveni Uran) – subota; Ribe (Jupiter i novootkriveni Neptun) – četvrtak.

SREDNJE GRINIČKO VREME – Srednje lokalno vreme koje važi za grinički meridijan.

SREDNJE LOKALNO VREME – Srednje vreme koje važi za meridijan na mestu osmatranja. Razlikuje se od srednjeg griničkog vremena za vremenski iznos izražen u dužinskoj razlici.

SREDNJEEVROPSKO VREME – Zonsko vreme koje važi za meridijan na 15. stepenu istočno od Griniča.

STACIONIRANOST – Zaokret. Stanje u kretanju neke planete ili komete prilikom prelaska sa direktnog u retrogradno kretanje, kada kratko prividno zastanu na svojoj putanji. Postoji direktno stacionirana planeta (kada se iz direktnog kretanja sprema da pređe u retrogradno) i retrogradno stacionirana (kada se iz retrogradnog kretanja planeta sprema u direktno kretanje). Dužina stacioniranosti: Merkur – 1 dan, Venera – 2 dana, Mars – 3 dana, Jupiter – 4 dana, Saturn – 5 dana, Uran – 7 dana, Neptun – 8 dana, Pluton – 9 dana.

STELIJUM, STELACIJUM – Gomilanje više planeta u jednoj kući ili na nekom horoskopskom kvadrantu ili stepenu. Stelijum označava koncentraciju ili obilje zbivanja.

SUJEVERJE – Religiozno verovanje u delovanje magijskih sila, ali zbog integrisanja magijskih i religijskih slika sveta možda je pravilnije koristiti izraz narodno verovanje. Sujeverje u svom pravom smislu predstavljaju magijske predstave i prakse koje nisu u skladu sa razumskim, naučnim viđenjem sveta, a niti sa verskom baštinom i obredima.

TALISMAN – Amajlija. Obično manji predmet koji navodno poseduje zaštitno ili odbrambeno dejstvo, i donosi sreću.

TAROT – Špil od 78 karata koje se koriste u svrhu gatanja. Karte su podeljene na 22 aduta (taroci ili velike arkane) i 56 brojčanih karata u četiri boje – toljage, mača, novca i pehara numerisanih od 1 do 10, predvođenih sa po četiri dvorske karte. Svaka pojedinačno poseduje sopstveno osnovno značenje.

TERCIJARNA DIREKCIJA – Astrološka tehnika kod koje kao direkcijski ključ služi Mesečevo kretanje. Postoje dva sistema gde u jednom tercijarnom sistemu, jednom obrtu Meseca odgovara jedan dan, a u drugom jedna godina.

TETRABIBLOS – Ptolomejevo astrološko delo u četiri knjige. Prva objašnjava nebeska tela i svojstva, položaje i slično. Druga obrađuje mundanu astrologiju, a treća i četvrta obrađuju natalnu astrologiju, i izbacuju se ne zodijačka nebeska tela iz astrološke interesne sfere.

TRANZITI – Prelasci planeta tokom svog kretanja preko područja koja se u natalnoj karti smatraju kao nepomična. Područja se u ovom smislu ne odnose samo na planete već i na uglove planeta, vrhove polja, izračunate tačke. Uz pomoć tranzita mogu se pronaći i vremenski predodrediti ubrzavajući ili usporavajući uticaji. Tranziti imaju svoje orbise (prosek 5 stepeni), a trajanje i ponavljanje tranzita zavisi od brzine planete, kao i od retrogradnosti ili stacioniranosti planete.

TRANSPLUTONSKE PLANETE – U astronomiji se usled poremećaja na Plutonovoj putanji špekuliše sa postojanjem još jedne planete, sa one strane Plutona. Špekuliše se i sa postojanjem planete x koja ima putanju velike elipse, i koja se vraća u blizinu Sunca na svakih 3600 godina. U astrologiji je iz simetrijskih razloga pored dvanaest zodijačkih sazvežđa zahtevano i uvođenje dve transplutonske planete, uglavnom označavane kao alfa i beta.

TRIGON – Trougao, triangl. Aspekt od 120 ili 240 stepeni. Važi kao najpovoljniji i sretan aspekt.

TRISEPTIL – Aspekt sa uglom od 154 ili 206 stepeni.

TROPSKI – Koji se odnosi na prolećnu tačku. Tropska godina.

TROPSKI ZODIJAK – Zasniva se na razvrstavanju po ekvinocijskim i solsticijumskim tačkama, i počinje znakom Ovna u trenutku prolećnog ekvinocijuma.

TRUTINA HERMETIS – Računski metod korišćen u antičkoj rimskoj astrologiji po kome se o momentu rođenja donosio zaključak na osnovu trenutka začeća. U okviru ovog metoda smatra se da se horoskop rođenja u odnosu na Mesec i Ascedent predstavlja obrnut horoskop začeća, odnosno da je Mesec u trenutku začeća na onom stepenu i onom zodijačkom znaku gde je tačka podznaka ili Ascedent u momentu rođenja. Mesec koji je u trenutku začeća bio u porastu je podznak ili Asc rođenja, a ako je bio u opadanju tada je DSC.

UGAONA POLJA – Prva, četvrta, sedma i deseta kuća ili polje.

UGAONI ZNACI – Kardinalni znaci (Ovan, Rak, Vaga i Jarac).

UNUTRAŠNJE PLANETE – Merkur i Venera.

UKLJEŠTENI ZNACI – Preskočeni. Znak u kome ne počinje vrh nijedne kuće ili polja, već se vrh jednog polja nalazi u znaku pre tog znaka, a početak drugog polja u znaku iza tog znaka.

VELIKA KONJUKCIJA – Konjukcija aurea, Konjukcija magna, Vitlejemska zvezda. Konjukcija Jupitera i Saturna uz učešće Marsa (upečatljiv nebeski prizor). Ovakve trostruke konjukcije su se nakon te čuvene noći desile i 570., 1186., 1484., 1643., 1940. i 1980. godine, uvek nagoveštavajući velike promene. U budućnosti će se ponovo desiti tek 2238. godine.

VELIKI DAN – U astrologiji vremensko razdoblje od oko 72 godine (trideseti deo Velikog Meseca).

VELIKI MESEC – U astrologiji vremensko razdoblje od oko 2150 godina (dvanaesti deo od Velike godine).

VELIKA GODINA – Platonska godina odnosno vremensko razdoblje od 25850 godina.

VELIKI SAT – Odnosi se na podelu dana na 24 sata u staroj hronometriji, nasuprot malom ili nemačkom satu koji nastaje podelom na dva puta po 12 sati.

VLADAR ZNAKA – Planeta kojoj je pripisana dominacija ili vladarstvo nad određenim znakom. Ovan – Mars, Bik – Venera, Blizanci – Merkur, Rak – Mesec, Lav – Sunce, Devica – Merkur, Vaga – Venera, Škorpija – Mars i Pluton, Strelac – Jupiter, Jarac – Saturn, Vodolija – Uran i Saturn, Ribe – Jupiter i Neptun.

VLADAR POLJA – Planeta koja vlada znakom u kome se nalazi vrh polja. Na primer, ako se vrh petog polja nalazi u znaku Vage vladar tog polja je Venera, i tako dalje.

VRH POLJA – Tačka ekliptike sa kojom počinje polje ili kuća u nekom horoskopu.

ZENIT, MC – Najviša tačka na nebeskoj sferi, koja leži nasuprot nadiru potpuno vertikalno iznad posmatrača.

ZMAJEVA GLAVA, SEVERNI MESEČEV ČVOR – Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa juga, seče ekliptiku u pravcu severa. Uopšteno se smatra da donosi sreću.

ZMAJEV REP, JUŽNI MESEČEV ČVOR – Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa severa, seče ekliptiku u pravcu juga. Smatra se da donosi nesreću.

ZODIJAK – Zona na nebu koja se prostire sa obe strane ekliptike. Razdeljen na 12 zodijačkih znakova od po 30 stepeni. Sazvežđa u astronomiji se usled precesija zadnjih 2500 (kada se astrologija i definiše kao savremena ili definisana) ne poklapaju. Sazvežđa su se u odnosu na zodijak i zodijačke znake pomerila (inkongruencija sazvežđa) i na osnovu upravo tog nepodudaranja se zaključuje da su nastanak i podela zodijaka morali biti 500 godina pre Hrista.

Postoji na hiljade izraza i simbola koji se koriste u astrološkoj umetnosti i nauci, i premali je ovo prostor za sve, ali se nadam da će i ovi osnovni termini značiti svima vama za koliko-toliko lakše razumevanje astrologije.

Prvenstvena ideja svakog ovakvog, i svakog mog pokušaja, je da se prezentuje jedna ozbiljna astrologija, jer uzrok anatemisanosti astrologije leži u izuzetno visokom udelu samoukih pojedinaca, koji pomoću svakojakih svaštara upražnjavaju primitivan pristup i primitivnu tehniku tumačenja i poimanja astrologije.  

 

Milan Šašić