Pojavljuje se na na istoku pre izlaska Sunca

Verovatno je svaka devojka koja se zove Danica, lepa. Barem koliko ja znam, jer svaku koju sam upoznao bila je lepa. Ranije, a i sad, kad se neka devojčica rodi, a Venera izlazi pre Sunca, to se nazivalo zvezda Danica, a kad je zalazila posle Sunca, zvana je Večernjača.

Na slici, u krugu je obeleženo Sunce, kad izlazi ujutro. Bilo gde da se nalazi Sunce, mi pomerimo krug i povučemo zamišljenu liniju sa leva na desno. Razlog je što se Zemlja brzo okreće, a planete ne tako brzo, pa bilo gde da se nalazi Sunce, ono će sledećeg jutra opet izaći.

No, ako se planeta nalazi ispred Sunca, ona se, normalno, pre jutra vidi na istoku. Kako sunčeva svetlost još nije obasjala nebo, ta planeta još koliko-toliko ima snage da ispolji svoju prirodnu svetlost, svoje osobine. Stoga kažemo da Venera, koja izlazi pre Sunca, daje lepše ljude, te se sve osobine lepote i prijatnosti uživanja jače ispoljavaju. Upravo jer se vidi Venera, boginja ljubavi, ona može da pomogne. Venera se vidi, pa šalje svetlost i devojka prima njenu svetlost.

Devojka, odnosno osoba čiji je horoskop sa Venerom koja prethodi, lepša je i prijatnija, sa većom fizičkom lepotom. Devojka koja pak ima Veneru ispod Sunca, ona se aktivira uveče, jer u toku dana, u bilo koje vreme da se neko rodio, Sunce ce zaći na zapadu. Ukoliko je Venera iza njega, onda kad Sunce zađe, i prestane da obasjava nebo, počeće da se vidi večernja Venera. Kako Sunce zalazi i sve je veći mrak, počinjemo da vidimo Veneru koja je još uvek iznad horizonta, i ona utiče na način da je ljubav skrivenija.

Samo nebo nam priča priču, sve zavisi koliko imamo mašte da zamislimo neku sliku!

Ljubav je skrivenija. Ljubav se ne pokazuje tako otvoreno, ali negde u mraku kad Sunce zađe, uvek se aktivira ljubavni zanos. To važi za sve planete, ali samo u odnosu na Sunce.

Nacrtao sam, gore Veneru, a dole Mars, da ne bi došlo do zabune. Na ovom primeru Venera je Danica, no da je na mestu Marsa, bila bi Večernjača.

Muškarac sa ovakvom kombinacijom Venere u mnogo je boljoj poziciji nego da je obrnuto, jer će mu žena biti lepa, a ne agresivna i svađalački nastrojena, upravo jer je Mars ispod Sunca. Naravno, ali opet sve u skladu sa ostalim planetama u krugu. No, zasigurno, ako smo muškarci, ne bi želeli da imamo Mars u 7. polju, nikako…

 

Ljubičasti Mandrak