Svaka osoba ima četiri životna ciklusa do kraja svog jednog života. Prvi ciklus je ponekad veoma dug i u njemu stvaramo temelje na kojima gradimo život. Kroz um i lekcije, tokom prve tri trećine života sazrevamo i doživljavamo novu mladost kroz taj proces.

Drugi i treći ciklus traju po devet godina. Ti ciklusi su veoma važni, jer prave nam prekretnice u sazrevanju i uvode nas u novu mudrost življenja. Kako je čovek Božje, duhovno biće, on uči do kraja života. Takođe, uči tako i kroz sve reinkarnacije, koje ćelije sećanja prenose.

Kako god vam zvučala činjenica, mi sami još pre samog rođenja odlučujemo gde, kada i u kojoj porodici ćemo da se rodimo. To je naša slobodna volja, sami biramo kakav će nam biti život, kao i kakve lekcije u životu treba da savladamo.

I posle rođenja, zadržavamo slobodnu volju. Kada nam je previše teško da do kraja otplatimo svoju karmu, možemo da je svesno prekinemo, te da u sledećem životu nastavimo gde smo stali. Gospod nikada neće dozvoliti da patimo više nego što možemo da podnesemo.

Sudbina je samo sam čas rođenja i čas smrti, a sve drugo možemo da menjamo. Pogledajte što je sve pred vama u određenim periodima života, tako da saberete svoje brojeve za svaki životni ciklus, te dobijete za svaki određeni broj uma za koji pročitajte objašnjenje vaših potreba duše. Iz njih je vidljivo kako u određenom životnom dobu kroz različite aspekte sa jedne strane dajemo, a sa druge uzimamo.

 

Životno doba se izračunava na sledeći način:

1. od broja 36 (broj čovečanstva) oduzimamo lični broj da dobijemo prvo cikluse u životnom dobu.

Na primer:

30. 04. 1954. = 3 + 4 + 1 + 9 + 5 + 4 = 26 = 2 + 6 = 8

36 – 8 = 28

Prvi ciklus ove osobe traje od rođenja do njene 28. godine.

 

2. Da se dobiju sledeći ciklusi – drugi, treći, i ciklus do kraja života, treba dodavati broj 9.

28 + 9 = 37   drugi ciklus

37 + 9 = 46   treći ciklus

Od 46 – do kraja života   četvrti ciklus

 

3. Izračunajmo sada broj uma, odnosno šta smo trebali ili tek treba da odradimo u životu:

Za prvi ciklus (u ovom slučaju od rođenja do 28. godine), sabraćemo mesec i dan rođenja:

30 + 4 = 34 = 3 + 4 = 7

Um u broju 7  (do 28. godine)

 

Za drugi ciklus, sabiramo dan rođenja sa godinom rođenja:

30 + 1 + 9 + 5 + 4 = 49 = 9 + 4 = 13 = 1+3 = 4

Um u broju 4  (od 28. do 37. godine)

 

Za treći ciklus, sabiramo prva dva ciklusa:

7 + 4 = 11 = 1 + 1 = 2

Um u trećem ciklusu je u broju 2  (od 37. do 46. godine života)

 

Za četvrti ciklus (u ovom primeru od 46. godine do kraja života), saberemo mesec rođenja sa godinom rođenja:

4 + 1 + 9 + 5 + 4 = 23 = 2 + 3 = 5

Um u broju 5

 

UM = životni ciklusi dobijaju se sabiranjem:

1 = mesec + dan rođenja

2 = dan + godina

3 = zbir 1. + 2. ciklusa

4 = mesec + godina

 

UM 1 – preuzmite vođstvo uz nove i originalne ideje. Za vas dolaze moćna i dobra vremena. Napravite unutrašnju ravnotežu. Od vas se traži da prihvatite Božje promisli bez pogovora. Prihvatanje je jedno od najvažnijih duhovnih zakona. Ovaj period će vam doneti dobru osnovu za budućnost. U kom god ciklusu da se javi, iskoristite ga maksimalno.

UM 2 – pokažite da umete da se prilagodite i uskladite. Pitaćete se da li ispravno postupate. Sada ste osetljivi na bilo kakvu negativnu energiju. Šetajte pored vode i koristite vodu na sve moguće načine. Možete da nabavite i kućnu fontanu.

UM 3 – ne budite iznenađeni ako u ovom ciklusu otkrijete da imate talenta za neku granu umetnosti. A dobićete i nova nadahnuća, kojima ćete se radovati. Pokušajte da uradite nešto novo, nešto što ste možda želeli odavno, a niste mogli. Sve će vam se ostvarivati sa uspehom.

UM 4 – broj 4 je kvadrat, i kao takav otežava. Period je otežanja, velikih pritisaka, napornog rada, a ako je za utehu, na kraju ciklusa dobićete nagradu za strpljenje. Ovo je i period pravljenja planova. Ako vas kvadrat i usporava, neće vam nauditi, samo će vas učiti i voditi do ostvarenja.

UM 5 – otvoreni su vam svi vidici i nova dešavanja. Imate neograničenu slobodu izbora. Ne plašite se neuspeha. On je nemoguć. Idite na sva putovanja koliko je moguće, jer sa svakog ćete doneti nova iskustva. Punite sebe znanjem, čitajte, pišite. Trudite se da izađete iz kolotečine.

UM 6 – odbacite ulogu žrtve, sami kreirajte svoj život. Poštujte sebe i sagledajte koliko pružate drugima. Vi nosite lepotu u svim oblicima življenja. Dom i porodica će vam biti važni. Uvek, umesto osvete, birajte ljubav i praštanje. Tako ćete sebe oplemeniti.

UM 7 – shvatite da je samo božanski plan savršen. Otvoriće vam se vidici ka veri, usvojićete je kao sastavni deo sebe. Razumećete sve stvari oko sebe i u sebi. Naučite moć molitve. U ovom ciklusu možete da napišete neku stručnu knjigu koje se drugi nisu setili, ili uradite nov naučni rad. Sve što vam um na duhovnoj sferi bude želeo biće ostvareno.

UM 8 – ovo je ciklus ravnoteže. Sada vam i samo nebo pomaže, došlo je vreme novca, moći i vlasti. Sve ovo će vam se ostvariti, ali samo ako sve sprovedete po pravdi i pošteno. Ovo ozbiljno shvatite, jer u protivnom ništa nećete postići, napustiće vas i vaš anđeo čuvar.

UM 9 – prvo ćete da prihvatite sebe i oprostite sebi, šta god to bilo. Shvatićete svu lepotu i svesnost oko sebe. To što pomažete drugima je divno, ali morate da ih pustite da i sami dođu do nekih odgovora. Pustite da vaše breme padne sa vaših ramena, tako ćete doći do univerzalne ljubavi i razumevanja.

 

Nevena Đukić