Prehrana u skladu sa individualnim potrebama organizma je veoma bitan faktor kada govorimo o zdravlju. Vedska astrologija nudi nam alate, pomoću kojih možemo veoma lako i detaljno sagledati tko se mora hraniti na kakav način, odnosno u skladu sa svojim konstitucijskim tipom. Konstitucijski tip se naziva u vedskoj astrologiji “doša” i ona označava organizaciju organizma, odnosno njegove specifične potrebe.

Svi mi smo individue, sa isto tako individualnim potrebama i to ne samo u vezi prehrane, nego i po mnogo čemu. Tajna dugovječnog i uspješnog života se ogleda, i u tome, koliko djelujemo u skladu sa samim sobom, odnosno sa svojom došom. Nije svejedno kojim se poslom bavimo, na primjer sportom, niti koje partnere biramo u životu. Uspjeh ovisi o tome da li su sve te životne potrebe usklađene sa našim genetskim kodom, odnosno sa našim potencijalima i mogućnostima.

Ako je netko, na primjer, dominatno pod utjecajem elementa vatre, odnosno pitta doše, ta osoba će sukladno tome i birati sve nabrojane životne stavke u skladu sa elementom kojem pripada. Ovisno da li je takva osoba uravnotežena ili se radi o disbalansu dominatnog elementa, po tim osnovama se radi i odabir pojedinih životnih aktivnosti i potreba. Na taj način mi možemo promjenom životnih navika blagotvorno utjecati na naš cjelokupan život, odnosno na našu sudbinu.

Kada se radi o prehrani, tada je veoma bitno obratiti pažnju na taj aspekt života, jer od njega uvelike ovisi da li ćemo biti zdravi i uravnoteženi ili pak bolesni i neuravnoteženi. Prehrana koja je prilagođena našoj doši oslobađa nas mnogih zdravstvenih problema i poremećaja, i djeluje prije svega preventivno. Ako smo već u fazi bolesti tada pomoću tako koncipirane prehrane možemo djelovati kurativno, odnosno liječenjem.

Upotreba prehrane na opisani način, prilagođen potrebama pojedinca, datira još iz drevnih vremena i dio je, tako zvanih prirodnih sustava liječenja. Dva su takva sustava najpoznatija široj javnosti, a to su Ayurveda i tradicionalna kineska medicina. Oba ta sustava koriste prilagođenu prehranu kao glavne alate, kako u preventivne, tako i u kurativne potrebe liječenja.

Analizom natalne karte astrolog utvrđuje o kakvom se poremećaju radi i u skladu sa time savjetuje klijenta na koji način da modificira prehranu. Također, upotrebom vedske astrologije mi možemo prediktivnim metodama ustanoviti kada je moguć koji poremećaj u budućnosti. Sukladno tim saznanjima mi možemo preduhitriti određeni zdravstveni problem na način da uskladimo prehranu sa došom klijenta, da do bolesti niti ne dođe. Moge bolesti su posljedica jedino pogrešnog hranjenja, odnosno jedenja namirnica koje nisu u skladu sa našom došom u datom periodu vremena.

Naše potrebe za prehranom se vremenom mijenjaju i mi bismo trebali pratiti te ritmove prirode koji se ogledaju u nama. To možemo vidjeti, također, analizom natalne karte i savjetovati klijenta kada se potrebno hraniti na određeni način. To je veoma važno, ako želimo djelovati preventivno i spriječiti nastajanje nekih od zdravstvenih poremećaja. Dakle, upotrebom prediktivnih metoda vedske astrologije mi prehranu, kao i ostale životne navike koristimo u preventivne svrhe, da ne bi došlo do težih poremećaja u našim životima.

 

Petar Malenica