Tisuću različitih ljudi, tisuću različitih sudbina, tisuću različitih tragedija, tisuću pitanja, tisuću odgovora. Tisuću razloga za sreću! Sa svime time se astrolog mora znati nositi.

Netko će reći da je ovo čime se bavim zabavno i smiješno.

Ali, kad mi se javi osoba koja boluje od raka i traži moju pomoć. Ili, kad mi se javi osoba kojoj je nestao kućni ljubimac. Ili, kada me čovjek preklinje da pogledam postoji li ikakva šansa da on i njegova žena nakon 11 godina pokušavanja napokon dobiju dijete.

Ili, kad mi se javi djevojka koja je u djetinjstvu bila zlostavljana i pokušava pronaći izlaz, kako da se integrira u društvo bez da ju duh prošlosti proganja.

Meni tu nema ničeg zabavnog i smiješnog, a ponajmanje nema nikakvog razloga za ismijavanje.

Ni jedan tuđi problem nije manje važan. Ni jedna sudbina nije manje bitna. Ni jedna bol nije veća od druge. Ni jedna sreća nije manje važna.

I oprostit ću sebi ako nekome ne mogu pomoći. Ako ne mogu odgovoriti na nečije pitanje. Ako nešto ne znam ili ne vidim. Ali, nikad si neću oprostiti ako ne pokušam.

Ulaženje u tuđe karmičke obrasce nije igra.

Savjetovanje, usmjeravanje tuđe energije, traženje najboljeg rješenja za neku osobu ili pronalazak načina na koji se negativna energija može transformirati u pozitivnu – sve su to zadaće astrologa zbog kojih mora biti i psihički stabilan i verbalno sposoban predočiti sudbinu kao sliku na dlanu.

Pritom ne naglašavajući ništa loše i potičući ono dobro.

Bilo to nekome smiješno ili ne, biti astrolog je odgovornost.

 

Astro Aisha