Veoma često se u praksi susrećem sa situacijama gdje uočim da partneri zamjene osobu sa narcisoidnim poremećajem ličnosti za blizanački plamen ili neki sličan karmički odnos koji bi trebao biti poseban. To me je stimulisalo da napišem ovaj tekst, kako bih pomogla da uspijete razlikovati ove odnose.

Prije svega, šta je to narcis? Naravno, svi znamo priču o grčkom lovcu Narcisu koji je bio poznat po svojoj ljepoti i stalno bi se iznova zaljubio u sopstveni odraz na površini vode. Ovo je arhetipski opisano kada je u pitanju percepcija grčke kulture, dok je realnost veoma srodna onome što su tadašnji Grci prikazali. Naime, potreba da volimo sebe i brinemo u sebi je nužna da se ispolji u zdravom omjeru kod svih nas, pa tako većina bi trebala imati jednu zdravu dozu narcizma.

No situacija prema tom pitanju u društvu nije baš takva. Postoje ljudi koji imaju ozbiljne probleme za cijenjenjem sopstvenih kvaliteta, pa tako nemaju baš mnogo ljubavi za sebe, a oni su obično žrtve ljudi sa ovim poremećajem odnosno ljudi koji imaju jako istaknut narcizam kod sebe. U patološkom kontekstu, uzroci narcizma su još uvijek ne baš u potpunosti poznati. Kao što vidimo, u antičkoj Grčkoj je misao o ovakvim karakterima bila jasna.

Danas je nauka dosegnula do nekoliko mogućih uzroka. Vjeruje se da jedan dio uzroka opada na određene neurobiološke disfunkcije. Postoje poremećaji u neurobiologiji koji uvjetuju otežanu percepciju sebe, a usko su povezani sa ponašanjem i razmišljanjem o sebi. Ovaj neuriobiološki šablon je nasljedan, pa je i genetika drugi uzrok. Tvrdi se da su ovo rjeđi tipovi koje ćemo sresti u društvu.

Onaj mnogo tužniji uzrok koji dovodi do narcizma jesu pogreške pri odgoju djece. Narcisi obično nastaju kao žrtve pretjeranog kritikovanja svojih roditelja ili ukoliko su roditelji eksponirali i pretjerano hvalili svoje dijete. Samokritičnost je veoma potreban koncept koji se treba usaditi kod mladih, ali je jako bitna i pohvala za dobro ponašanje. Neutralnost i umjerenost je nešto što kao roditelj već sada morate početi praksirati!

Kada smo sada postavili narcisa na neke ljudske osnove, možemo slobodno prestati da ovu tužnu ličnost posmatramo kao monstruma od kog nemamo spasa, već kao biće sa svojom manom. No, zašto miješamo narcisoidnu osobu sa nekim koga vidimo idealnim parom za nas?

Narcis često hrani svoju dušu ukoliko ga neko idealizira, pa tako vremenom razvije mehanizme obmane kojima doslovno začara emotivne i senzitivne duše da je jako poseban. U toj mreži laži, osobe osjete sudbonosni zov i pri tome ne vide ni jednu grešku narcisa, sve ih obično prepišu na sebe, pa onda imamo ljude koji prestaju na zdrav način voljeti sebe.

Sudbinske veze su definitivno slične vezama sa narcisom, ali samo na prvi pogled! Karmičku vezu poznajemo po tome što pored te osobe osjetimo beskrajan mir, toplinu i razumijevanje, dok narcis ulijeva opsjednutost strastima, jako intenzivne emocije, a njegov odnos prema nama asocira na to da ljubav zaista mora da boli. Ako sumnjate da je to narcis, dovoljno je da ga samo upitate! S ponosom će reći da je narcis.

Kada je neko naš blizanački plamen, postoje prepreke u ovom odnosu koje izazivaju konflikte uzrokovane nečim nad čim nemamo kontrolu (iznenadna smrt, primoranost da se razdvoje partneri, bolest, pretjerana generacijska razlika i slično). U odnosu sa narcisom su prepreke predstavljene samo kao nepremostive, dok u stvarnosti nije tako.

Narcis je taj koji u mreži obmane koristi imaginarne prepreke kako bi prikrio svoje slabosti ili kontrolisao partnera (ljubavni triangli, ovisnosti, neprilagodljivost radi straha izlaska iz zone komfora i slično). Naravno, svako iskustvo sa narcisom je individualno, kao i svaki karmički odnos.

 

AnaDominik Rodić