Kala Sarpa Yoga je kombinacija koja se stvara kada se sve planete nađu u položaju između Mjesečevih čvorova, odnosno ukliještene ili zarobljene između dva čvora (Rahu i Ketu). Drugim riječima, sve su planete pozicionirane na jednoj strani horoskopa i ‘okružene’ su s osi dva Mjesečeva čvora.

Kala Sarpa Yoga označava određeno premišljanje ili krajnosti u koje osoba tokom života može odlaziti. Tako je moguće istraživanje krajnje nivoa duhovnosti i nakon toga odlazak u materijalne sfere života i istraživanje istih. Tako je moguće tokom života ‘putovanje’ iz dubina duhovnosti u plićake materijalizma.

No, takve stvari se stabiliziraju tokom četrdesetih godina života, i nakon toga je život općenito stabilan i moguć je konkretan uspjeh i napredak u materijalnom smislu. Na taj se način, također, može manifestirati ‘neravnoteža’ koju predstavljaju planete pozicionirane na jednoj strani horoskopa.

Cijela poanta je u tome da Mjesečevi čvorovi predstavljaju ekstreme, dva suprotna pola i suprotnosti. Oni se mogu usporediti sa ultra-ljubičastom (Rahu) i infra-crvenom (Ketu) svjetlošću – obje su nevidljive, ali itekako mogu imati utjecaj. Između te dvije krajnosti nalaze se sve ostale boje koje možemo vidjeti očima.

Ta dva ekstrema također predstavljaju sveca koji se odriče svih materijalnih užitaka i traga za konačnim oslobođenjem od patnje materijalnog svijeta (Ketu), ili bezobrazni kriminalac koji se usudi učiniti sve da bi uživao u materijalnim užicima (Rahu). Čvorovi su na taj način uvijek u opoziciji, odnosno suprotni i predstavljaju potpuno suprotne pravce.

Ovakav položaj, u kojem su sve planete ‘uklještene’ (ili zarobljene, opkoljene) između ovih krajnosti svakako ima veze sa vezanošću od strane ‘karme’ iz prošlih života. Kao što smo rekli pritisak može popustiti tokom 40-tih godina života. Rezultat ovakvog pritiska su određene sputanosti, restrikcije koje su nametnute, nemogućnost da se ostvare potencijali koji su prisutni, zakašnjenja u ostvarivanju rezultata i slično.

Zbog ‘neravnoteže’ ili povremene težnje ekstremima može se javiti nervoza, mentalna nestabilnost ili neodređenost, i slično. U trenucima krize mogu se donijeti nagle i neočekivane odluke koje niti nisu bazirane na nekim racionalnim razlozima ili slično. Ovakva kombinacije je intenzivna i zahtjevna, pa traži dosta truda i rada prije nego se rezultati manifestiraju. Potrebno je suočiti se sa mnogim važnim životnim lekcijama, ponekad izgleda kao da nema rezultata i kao da se posvuda nalaze samo prepreke i poteškoće.

Zbog svih tih nevolja, preko kojih se treba proći da bi se došlo do konačnog uspjeha, razvija se osjećaj gorčine ili razočarenja u procese materijalnog svijeta. Tada osoba postaje ‘revolucionarna’ ili skeptik, ateista, pesimista, a u nekim slučajevima i duhovna osoba koja u potpunosti odbacuje zadovoljstva ovog materijalnog svijeta ili slično.

Samo neki od mnogih primjera za ovakvu kombinaciju su karte Georga W. Busha i Benita Mussolinija. U karti Nehrua, bivšeg dugogodišnjeg premijera Indije, možemo vidjeti kako je Jupiter ‘izašao’ iz kruga, kojeg tvori os Rahua i Ketua, i na taj način poništio ovu kombinaciju. Jupiter u tom slučaju predstavlja ‘izlaz’ iz sputanosti koju može stvoriti ovakva kombinacija.

 

Dean Valentić