Dok slušamo lepu muziku, primamo i bezbroj drugih vibracija. Nazovimo ih šumovima, koji ometaju tu vibraciju harmonične muzike. Jedina koja zvukove upija dovoljno čisto je voda u staklenoj čaši, koja stoji ispred vas.

Kad slušate muziku preko kompjutera, vi kao da imate jednu nevidljivu opnu, koja je poput policajca. I ona odlučuje šta ćete propustiti, a šta ne, zavisno od vaših trenutnih osećanja.

Zato, ako čaša vode sluša muziku, ona pamti informaciju kao čistu vibraciju harmonične muzike. Voda to čini tako da je nimalo ne izdeformiše drugim vibracijama, pa će, kad je popijemo, koliko – toliko ublažiti našu neravnotežu u telu izazvanu drugim zračenjima.

Svakog dana jedna takva čaša vode i mnogo bolje ćete se osećati!

 

Ljubičasti Mandrak