Venera je u Ovnu do 29. maja, strasna, smela i preduzimljiva u osvajanju, pridobijanju onoga što želi. Ona je spremna da bude aktivna, da sada pokaže otvoreno svoje osećanja i strasti.

 

Kako je Mars u znaku Vage, a on vlada Venerom, koja je sada u Ovnu, oni su zapravo zamenili mesta. Tako sada trebaju da se dopunjuju i usklađuju svoje želje i potrebe, da bi ostvarili što je više moguće sklad u ljubavi, partnerstvu, odnosima sa drugima.

Ako svoje želje i potrebe ne budu usaglašavali, ako Venera prebrzo, ishitreno i nestrpljivo postupa, a Mars bude suviše neodlučan i spor, onda do 20. maja, do kada ide retrogradno, lako može doći do ljubavnih konflikata, svađa i ljubomornih scena.

Do 20. maja, sve može da bude usporenije ili uz ponavljanje, odugovlačenje i čekanje. To se neće dopadati Veneri u Ovnu, koja bi odmah htela da dobije ono što želi. Načekala se dok je bila u Ribama, a sada je spremna na pokret, sada bi da ide u susret ljubavi, pa će teško podneti Marsov nedostatak snage i aktivnosti. Zato je važno da preduzme nešto, da ga ohrabri, podstakne, pokrene, bodri, razveseli. Samo tako će moći da mu bude bliža.

Dok Venera bude prolazila kroz Ovna, naići će na razne prepreke i izazove. Najpre će biti u opoziciji sa Marsom, koja će početi već oko 7. maja, a osećaće se do 13. maja. To će biti i njeno najveće iskušenje, jer da ne bi došlo do sukoba, potrebno je da se tada usklade i jedan drugome daju ono što najviše u tom času mogu.

Da li će doći do ljubavnog žara ili ljubavne svađe, sve zavisi od vas, koliko ste spremni da ne budete svojeglavi, impulsivni, sebični. Ovisi sve koliko ćete da budete spremni da se usklađujete i prihvatite suprotnost, koja može da vam bude veoma privlačna. Ako je prihvatite, onda to može da bude nezaboravno ljubavno iskustvo sa puno strasti, koje ste već neko vreme čekali.

Venera u Ovnu će biti spremna na izazove, rizik, slobodu, izlazak iz svakodnevnice ili odstupanje od uobičajenog, kao i na avanturu i novine, između 13. i 17. maja, kada bude u konjukciji sa Uranom u Ovnu. To su dani jakih uzbuđenja, kada impulsivno ponašanje može da dovede i do prekida neke veze, ako budete suviše nestrpljivi, impulsivni i nespremni na popuštanje.

Biće tih dana i više svojeglavosti u postupcima, impulsivnosti i ishitrenosti, koja može da poljulja neke odnose, ako druga strane ne bude spremna da popusti, da prihvati hirove kojima će osobe koje su pod uticajem Venere biti sklone. Tu mislim na osobe sa podznakom u Vagi i Biku, pre svega.

Kada je o zaradi reč, ovu su dani kada će postojati mogućnost iznenadnih aktivnosti, koje donose zaradu ili šansu za iznenadnom promenom stanja, zaradom. Posebno je dobro da se unese u svoje aktivnosti lični pečat, da se bude originalan, poseban, drugačiji.

Istovremeno, između 13. i 15. maja, a moguće i koji dan pre i posle, da se oseti i uticaj Venere u kvadratu sa Plutonom, koji može dovesti do pojačanih želja, fatalnih događanja, jakih strasti, ili sukoba. Ovo je vreme kada se mogu neke veze transformisati, promeniti ili, u retkim slučajevima i završiti, ako će se nastojati nešto na silu raditi ili se ispolji jaka ljubomora i negativna osećanja.

Oko 18. i 19. maja Venera konačno pravi dobar aspekt, koji će olakšati komunikaciju, jer je u sekstilu sa Merkurom u Blizancima, ali je tada istovremeno i u kvadratu sa Jupiterom u Raku. Ljubavna komunikacija, razgovori su ti koji će omogućiti da ako je i došlo do pogoršanja odnosa da sada pokušate da ih vešto poboljšate.

Merkur u Blizancima omogućava da se lakše izrazite, a u povoljnom aspektu sa Venerom u Ovnu i direktno, otvoreno i iskreno kažete ono što osećate. Sve to može pratiti i preterana sklonost ka zadovoljstvima ili preterivanje u pokazivanju osećanja.

Može dovesti do sklonosti i ka slobodnijem ponašanju, bez predrasuda, koje neko može da nazove i nemoralnim, jer će Venera biti u kvadratu sa Jupiterom u Raku, što kod nekih može da nepovoljno utiče na porodični život, ako budu sebični i neumereni. Budite obazrivi sa trošenjem novca i kupovinama, jer možete platiti više. Kod nekih će biti samo povećana sklonost u preterivanja u zadovoljstvima, hrani, slatkom.

Od 20. maja i Mars prestaje da ide retrogradno i konačno će sve krenuti svojim tokom u narednim danima. Ne suviše brzo, ali sve brže i aktivnije, baš onako kako Veneri u Ovnu i odgovora, da ne bi bila nezadovoljna, već poletna, vedra, zavodljiva, izazovna, privlačna, srčana i strasna, i pomalo egoistična u ostvarivanju svojih želja.

Da bi smo ispunili svoje želje, vezane za ljubav, lične potrebe ili za zaradu, budite aktivni, preduzimljivi, ali spremni na saradnju i balansiranje, koliko god to možete. Tako ćete osvojiti svoju sreću!

 

Svetlana Milenković-Filipović