Venera se u 7. polju nalazi u svom prirodnom polju koji je pod vladavinom Vage, zato, ukoliko nije ugrožena natalom, ona ovdje ispoljava dobre osobine.

Sedmo polje je osim polja partnera i polje javnosti, pa ovako položena Venera daje takt za diplomaciju, odnose sa javnošću, popularnost ili omiljenost u medijima/javnosti. Sukladno tome može biti dobra za rad u medijima, politici, ali i za partnerstva bilo koje vrste, kooperacije.

Najveći psihološki problem ove Venere je što često zna biti previše ovisna o drugima i previše držati do tuđeg mišljenja, time narušavajući i sputavajući svoj vlastiti smjer kretanja u životu.

Znamo da je Venera u Vagi neodlučna, pa tako i Venera u 7. polju ima tendenciju da pada pod tuđi utjecaj, i da netko drugi donosi odluke umjesto nje. Ono čemu se mora naučiti jest samostalnost.

Ono što je jako bitno ovoj Veneri je potpora partnera u njezinim poslovnim poduhvatima i da je ljudi u njezinom radnom okruženju kao i njezini poslovni partneri – vole i uvažavaju.

Ljudi sa ovako položenom Venerom mogu čak cijeli život podrediti partneru ili javnosti, što naravno nije dobro. Nekad nalaze ‘spas’ i ljubav u braku, koju možda nikad prije nisu osjetili u djetinjstvu. Bitno je da nauče ne gušiti partnera jer ukoliko je Venera aflicirana, ovakvi odnosi su uvijek pred raspadom.

Dobro aspektirana Venera, uz povoljno smještenog vladara braka, donijet će osobi brak iz ljubavi, brak bez dominacije bilo kojeg partnera, brak sa uživanjem, ali i moguć profit kroz brak, partnera i ostala poslovna partnerstva.

Ovo je dobar položaj za rad u medijima, za rad sa ljudima/klijentima, odlično za bavljenje pravom i trgovinom, kao i vidom umjetnosti kroz koju osoba može ostvariti naklonost publike i eventualnu popularnost – dobar publicitet.

Ukoliko je Venera aflicirana, onda može odraziti svoje negativne manifestacije poput opsjednutosti i kontroli partnera, ovisnosti o drugim ljudima, gubljenju svog mišljenja i stava, kao i tendenciju da bude dobra sa svima, pa sa vremenom postane etiketirana kao dvolična osoba.

Ovdje Venera, ukoliko to i vladar braka dokazuje, daje partnera koji je šarmantan, lijepih manira, umjetnički nastrojen, privlačan drugim ljudima. Ovisno u kojem znaku je Venera i kakve aspekte pravi, to će i obojati ova navedena značenja, i prodobnije oslikati partnera i atmosferu u braku.

Ukoliko je Venera vladar 10. polja može naznačavati rad sa partnerom, uspješnog i popularnog partnera koji se sreće preko posla/javnosti.

Ukoliko je vladarica 6. polja može ukazivati na zajednički ortakluk sa partnerom, a ukoliko je vladarica prvog polja onda osoba teži bilo kojem obliku partnerstva, ne podnosi usamljenost, i previše je orijentirana na partnera, ovisna o njemu, što joj stvara problem. Kao da je u vječnoj potrazi za drugim djelom svoje duše, a hoće li ga ikad pronaći ovisi o tome koliko je ona sam jaka.

Glavna lekcija ove Venere je da nauči kako biti sama i uživati u sebe kad se nalazi i u gomili. Tek tada, partnerstvo sa drugima postaje uspješno obavljeno putovanje u kojem ona nije nošena ili vođena drugima, već u ravnopravnom koraku sa njima. Nasmiješeni odraz u ogledalu tek tada postaje njen.

 

Astro Aisha