Od četvrtog pa sve do 15. aprila, kada Venera uđe u Bika, trajaće vatreni ples Venere i Marsa u Ovnu. Sve je u opticaju.

I ljubavna strast, ako se Venera prepusti Marsu i dozvoli mu da on vodi ples koji vrca od varnica strasti, nadmetanja i potreba za dokazivanjem, i međusobni sukobi u kojima niko ne popušta. No, tu je Mars jači fizički, ali i volja mu je jača te se oseća nadmoćnim.

Zato je bolje bolje slediti Marsa, pratiti ovog puta njegova pravila. Treba shvatiti da je ovo samo period kada je jača muška energija, muška snaga te da će posle, kada oboje uđu u znak Bika, zameniti uloge. Tada će Venera svojom ženstvenošću i stabilnošću delovati više te će pripitomiti Marsa, davajući mu ljubav, ali i obilje hrane, slatkiše i razna čulna zadovoljstva. No, o tome više reći kada  za to dođe vreme.

Ovo vreme, u sledećih petnaestak dana, je period kada će sigurno biti prkosa i nadigravanja, ali  isto tako i neobičnog privlačenja i žudnje jednog za drugim. Ako se ne prepustite strastima, zajedničkoj akciji i ne sledite iste želje, lako može doći do borbe i svađa. Nestrepljenje, bezopletost, impulisivne reakcije su moguće. One začas mogu da dovedu do ljubavne borbe, a borba opet do ljubavne strasti i nadmetanja u strasnom ljubavnom zagrljaju.

Vreme je za akciju ili avanturu, za zanos ili fizičku aktivnost, koja pričinjava zadovoljstvo. Sada je vreme kada možete da upoznate nekog ko će vas neodoljivo privući, na sportskim terenima, takmičenjima, utakmicama, u vežbaonicama i svuda gde je aktivno, gde ima fizičke akcije, vežbe, borbe ili nadmetanja.

Ako vam nije do ljubavi, možete se sada baviti sportom, rekreacijom ili nekom fizičkom aktivnošću koja će vas osloboditi viška energije, i biti ventil za oslobađanje od nepoželjnih emocija.

 

Svetlana Milenković-Filipović