Ovom poludragom kamenu pripisivana su mnoga značenja, a među njima najčešće se pominje da tirkiz – štiti, hrabri i signalizira opasnost.

Korišćen je kao kamen talisman kod turskih konjanika na njihovim čestim i dugim putovanjima, bio je kamen zaštitnik vladarima koji su ga nosili u krunama, štiteći ih od loših uticaja, ljubomore i uroka.

U Meksiku, tirkiz je bio visoko vrednovan. Iznad ovog kamena po važnosti i vrednosti bio je samo žad i njime su kitili kraljevske odore i dijademe. Ime njihovog boga vatre je bilo „Gospodar Tirikiza“, a plava boja kamena simbolizovala je sjedinjenje nebeske vatre (Sunca) i zemaljske vatre.

Asteci su ga kombinovali sa zlatom, žadom, školjkama, koralima, kvarcom, praveći mozaike i maske za njihove obrede.

U Persiji je ovaj poludragi kamen služio za dekoracije – ukrašavale su se džamije i druge važne zgrade, a i služio je kao ukras na turbanima i konjskim uzdama.

 

Jovana Milošević