Putovanje kroz tarot, prevashodno je putovanje u naše sopstvene dubine. Sa čim god da se sretnemo na tom putu, izraz je našeg najdubljeg i najvišeg bića, stoga što su tarot karte potekle u vremenu kada su tajanstveno i iracionalno bili mnogo stvarniji nego danas.

Tarot pruža čvrst most ka drevnoj mudrosti našeg najdubljeg bića. A nova mudrost upravo je jedna od najvećih potreba našeg vremena, mudrost da razrešimo lične poteškoće, i mudrost da pronađemo kreativne odgovore na univerzalna pitanja sa kojima se suočavamo. Tako, tarot simboli pomažu da se povežemo sa svojim snovima, ne samo onima koji nam dolaze u snu, već i sa nadama i snovima, koji su sastavni deo nas na javi.

Tarot sadrži 22 Velike arkane, koje su srž ovih karata. Svaka od 22 karte je simbol ljudskog iskustva. Predstavljaju neku našu osobinu ili iskustvo, najosnovnija osećanja i motivacije, koje moramo prihvatiti pre nego što shvatimo sopstvenu celovitost.

ARKANA CAR – OVAN

Označava moć, hrabrost, sposobnost vođstva. Car, kao i Ovan, predstavlja pokretanje energije, stvaralačku silu, božansku mušku moć. Ciljevi koji pokreću Cara su pravda i red. Tamna strana ove arkane je težnja ka savršenstvu, što može, u nekim slučajevima, da oteža realizaciju planova. Mitološki ekvivalent mu je Isus, koji poziva učenike i Deset Božjih zapovesti.

ARKANA PRVOSVEŠTENIK – BIK

Ova arkana označava prosvetljenje, verovanje. Provodnik je za duhovna podučavanja, tumač je misterija, veliki učitelj koji traga za skrivenom istinom, kao iskustvo nezavisno od nauke i dogmatske religije. Bik uglavnom uspeva da realizuje svaku svoju ideju, a njegova tamna strana je nagađanje, pretpostavka i netrpeljivost. Mitološki – poslednja večera Isusa sa apostolima.

ARKANA  LJUBAVNICI – BLIZANAC

Ova arkana označava smele odluke, oslobađanje, spajanje dve sile, odnosno, integraciju višeg i nižeg  kroz božansku ljubav, a ta se ljubav izražava kao potpunost, kao ispoved i slobodna odluka iz dubine srca. Blizanac ne trpi stege koje guše njegovu inspiraciju. Tamna strana im je sklonost ka samožrtvovanju, pri ostvarivanju sopstvenih ciljeva. Mitološki – mit o Adamu i Evi.

ARKANA KOČIJA – RAK

Predstavlja pobedu nad samim sobom, samospoznaju, sažimanje, uspeh i konačnu pobedu. Kočija – Rak je i kretanje kroz sve nivoe postojanja, uzdizanje, heroj koji se sprema za pokret. Simbolika ove arkane upućuje i na načelo uzroka i posledice. Rak voli promene koje mu omogućavaju da napreduje, i mogućnost da dođe do cilja, što je najuzvišenije dobro do kog želi da dođe. Tamna strana im je sklonost ka donošenju ishitrenih odluka. Mitološki – pad sunčevog heroja Ikara.

ARKANA NAGA – LAV

Ova arkana govori o postojanosti, uzvišenom duhu, hrabrosti te strasti pod kontrolom volje, radosti i inicijaciji. To je upregnuta sila, kinetička energija koja daje rešenje. Lav je harizmatični vođa snažnog duha, koga vodi strast i žudnja za ispunjenjem na svim životnim planovima. Tamna strana je preterivanje, sujeta, kao i sklonost depresijama, kada se događaji ne odvijaju onako kako su oni zamislili. Mitološki – Samson i Dalila.

ARKANA PUSTINJAK – DEVICA

Pustinjak je unutrašnja dubina, ozbiljno shvatanje života. On je lučonoša, Božja mudrost, pomoć i nadahnuće, koje dolazi od viših autoriteta, kao i izdvajanje iz gomile, povlačenje u sebe, unutrašnje svetlo i mudrost. Device su mudre i emotivno zrele, pa se oslanjaju na sopstvenu unutrašnju snagu. Tamna strana im je narcizam i sklonost ka otuđivanju. Mitološki – Diogen.

ARKANA PRAVDA – VAGA

Predstavlja ispravnost, zakon i uređenje. Govori i o neophodnosti podešavanja, uravnoteženosti delovanja, skladu, pravdi i redu, te najvećoj mogućoj razboritosti i objektivnosti, mudrim odlukama. Vaga teži da u svoj život unese jednostavnost i ravnotežu, pa preuzima odgovornost za svoja dela. Tamna strana im je samopravednost i hipokrizija. Mitološki – objava 10 Božjih zapovesti.

ARKANA SMRT – ŠKORPIJA

Ova arkana govori o preobražaju, promeni jednog oblika u drugi. Trajnost, umiranje i rađanje, rast i raspadanje, ali je i pročišćenje, preoblikovanje, unutrašnja mudrost. Škorpija će odbaciti staro zarad dobijanja novog, a kada odlaze, ruše sve mostove za sobom. Njihova tamna strana je strah koji može da ih blokira i onemogući im akciju. Mitološki – svi mitovi koji govore o silasku u podzemni svet Had.

ARKANA UMERENOST – STRELAC

Umerenost predstavlja usklađivanje suprotnosti, posredovanje, neophodno ispitivanje i iskušavanje sa ciljem postizanja ravnoteže i ujedinjenja. Takođe je i ispunjenje, mir i sklad, ponovno ujedinjenje onoga što je bilo razjedinjeno, ali na jednom višem nivou. Strelac večito traga za najdubljim središtem bića, pravi most između svesnog i nesvesnog, između duha i materije. Tamna strana im je neumerenost. Mitološki – mit o Tezeju i Arijadni.

ARKANA ĐAVO – JARAC

Arkana koja predstavlja jaku instinktivnu i sugestivnu moć, iskušenje, materijalizam, verovanje jedino u materiju, te nedostatak vere, pesimizam, sumnja, strah od nepoznatog, gubitak nezavisnosti, a samim tim i dopuštanje kontrole. Jarca karakteriše jak instinkt, kao i velika istrajnost prilikom ostvarivanja zacrtanih ciljeva. Tamna strana mu je zloupotreba svoje moći. Mitološki – iskušavanje Isusa u pustinji.

ARKANA ZVEZDA – VODOLIJA

Zvezda je slušanje unutrašnjeg glasa nadduše, udubljivanje u čistu svesnost, predanost trenutku, vera u budućnost, skupljanje blagoslova, svetlo na kraju tunela. To je i motivacija, podsticanje na višem nivou, mir uma, očuvanje savršene smirenosti, viši astralni nivo. Vodolija poseduje duboko samopouzdanje i svojom stvaralačkom snagom pokreće druge. Tamna strana joj je samoobmana. Mitološki – zvezda iznad Vitlejema.

ARKANA MESEC – RIBE

Ova arkana je ogledalo duše. To je most između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, podsvesni uticaji i impulsi, potisnute ideje i želje, lični demoni, putovanje u nesvesne dubine i sretanje sa strahovima, unutrašnji dijalozi puni samoobmane. Ovaj znak se plaši promena i bori se sa svojim potisnutim željama i ličnim demonima. Tamna strana im je obmana i sklonost ka psihosomatskim oboljenjima. Mitološki – lavirint kralja Minosa na Kritu.

 

Nevena Đukić