zakon ogledala

MAGIJA OGLEDALA – gde ne treba staviti ogledalo

Urbana legenda o Krvavoj Meri je poznata širom sveta, možda i jedna od najpoznatijih priča koje deca širom sveta prepričavaju. Takođe je povezana sa ogledalom. Ona se priziva tako što, ogledajući se u ogledalu, više puta izgovorimo njeno ime. Može nam dati odgovore na pitanja koja se tiču budućnosti. Ponekad je dobronamerna, ali najčešće ne. Za uzvrat traži dušu i ubija ako ne želimo da sarađujemo. Krvava Meri se u […]

Više

UMNI POTENCIJALI ČOVJEKA

ZAKON ENERGIJE Realnost možemo posmatrati kao beskrajan splet različitih energetskih frekvencija. Zbivanja u njoj nisu materijalne (1) već talasne (2) prirode. Energija u valovima zapravo puni bateriju koja pokreće život Zemljinog ekosistema manifestujući skroz vodu, zemlju, vazduh, floru i faunu. Univerzum tako poprima vid energije koja se prikazuje u raznobojnim relativnostima. Ta energija teži ka ponovnom povezivanju i tako nas podstiče da evoluiramo u prirodnosti. Njene energetske niti daju život […]

Više