vizualci

alt

Doživljaj svijeta prema tipovima ljudi

Obzirom na dominantnost osjeta, razlikujemo tri osnovna tipa ljudi: 1. vizualci → slike 2. auditivci → zvukovi 3. kinestetičari → osjećaji Njihov način doživljavanja svijeta može se uočiti i na temelju riječi koje upotrebljavaju. Lakše će nas razumjeti ako upotrebljavamo “njihove” riječi.   VIZUALNE RIJEČI vid, vidokrug, uvid, vizija, vizionar     vidjeti, predvidjeti, uvidjeti         vidno, vidljivo, vidovito, predvidljivo     bljesak           […]

Više