Unutrašnji razvoj

Yoga: Ti moraš to napraviti

Druga stvar je primena. Tu postoji jedan problem, ogroman jaz između znanja kako treba nešto uraditi i primene tog znanja. Jaz je sve veći što je naša sklonost ka brzim, instant metodama, veća. Svet kakav jeste sada ceo je usmeren na brzinu, na kvantitet. Postići što više, što brže. Nedostatak vremena i utisak da se sve ubrzava upravo je posledica svega toga. I onda, neko dođe i kaže da određene […]

Više

Retrogradni Jupiter u Raku (od 7. novembra do 6. marta 2014.) – “Unutrašnji razvoj, pravednost i optimizam”

Posebno nepovoljnog delovanja neće da bude ukoliko znamo na šta trebamo u narednim mesecima da obratimo pažnju i kako da se ponašamo.   Retrogradno kretanje Jupitera u Raku može da produbi naša osećanja, da izazove unutrašnje obilje, kako na duhovnom planu, tako i na emotivnom. Jupiter kada je retrogradan još više doprinosi unutrašnjem razvoju, produbljivanja verovanja, jačanju unutrašnjeg osećaja za istinu, osećaj pravednosti. Posebno to čini sada dok je u […]

Više