treće oko

alt

Sunce i Mesec kao treće oko

U ljudskoj komunikaciji je pogled veoma važan, neverbalna komunikacija. Pogled je veoma zanimljiva stvar. Oči kao telesni organ su može se reći “mrtve” dok nemaju pogled. Šta je uopšte pogled? Kaže se da neko ima ovakav ili onakav pogled, onako ili ovako pogledao… Pogled je nešto iza ili izvan očiju samih kao telesnog organa. Sunce i Mesec je bolje da posmatramo kao jedinstven sistem i on bi trebao da opiše […]

Više