treće oko

alt

Sunce i Mesec kao treće oko

Ovakva podela je na primer korisna u medicinskim stvarima, da se odredi koje je oko u pitanju, desno ili levo. Međutim, dodeljujući jednom oku Sunce, a drugom Mesec, zaboravljamo da su oba oka potpuno ista, jednaka. Sunce i Mesec nisu jednaki, niti astronomski, niti astrološki. Pozicije Sunca i Meseca u natalnoj karti su najrazličitije, po znakovima, kućama i aspektnim odnosima sa drugim planetama. Ono što je jedino logično u ovakvoj situaciji […]

Više