tipovi ljudi

alt

Doživljaj svijeta prema tipovima ljudi

VIZUALNE RIJEČI vid, vidokrug, uvid, vizija, vizionar   vidjeti, predvidjeti, uvidjeti   vidno, vidljivo, vidovito, predvidljivo  bljesak bljeskati, zabljesnuti     blještavo   jasnoća       razjasniti jasno pokaz, prikaz, pokazatelj     pokazati, prikazati     pokazno  svjetlost, svjetlo   osvijetliti, rasvijetliti   svjetlo, svjetlucavo  oko, svjedok         uočiti, svjedočiti   očito  bistrina       razbistriti   bistro     fokus   fokusirati fokusirano mutnost   mutiti, […]

Više