temperament

alt

TEMPERAMENT

Takođe, samo definisanje i kategorizacija temperamenta potiče iz helenističkog perioda i slobodno se može reći da to predstavlja osnov moderne psihologije. Na početku se nameće pitanje – šta je to temperament? Temperament nije isto što i ličnost, iako je njome obuhvaćen. Ličnost je podložna razvoju, promenama i oblikovanju kako na osnovu unutrašnjih, tako i spoljašnjih faktora, dok je temperament isključivo urođen, pa time i nepromenljiv. Karakter, takođe, ne možemo poistovetiti […]

Više