siledžija

AGRESIVNOST I SAMOKONTROLA

Agresija, korak prema čemu? Sa etimološkog stanovišta reč agresija vodi poreklo od latinskih reči ad – ka i gradus – korak, što bi označavalo korak ka nečemu, a u širem smislu ona je aktivnost koja je usmerena ka postizanju određenog cilja. Samim tim primarno određenje agresije nema svoje negativno značenje, kao što je to uobičajeno u svakodnevnom govoru. Agresivno je, dakle, i dete koje traži hranu, sok ili pokušava da […]

Više