Sankalpa

Yoga: Sankalpa (odluka, namera, cilj)

Delovalo je potpuno besmisleno – usmeriti emociju, misao, utiske, da bi privuklo nešto toliko beznačajno, suštinski nebitno. Koja je cena toga? To pitanje mi je stalno bilo u glavi, i zato se nikad nisam istinski poigrala sa privlačenjem. Koncentrisala sam se na pročišćenje od negativnog i prepuštanje onome što je dobro za mene. Kada je instruktor yoge pričao o sankalpi, stvari su donekle postale jasnije. Sankalpa je odluka, ali za […]

Više