ropstvo

alt

Da li je razmatranje ropstva potpuno prevaziđeno?

Pored toga, postoji robovanje na jednom ličnom nivou koje podrazumeva ovisnost od opijata, alkohola, kocke i tako dalje, ograničavajući time potpuno ili delimično slobodno funkcionisanje natusa i neretko predstavljajući put ka imovinsko-socijalno ugroženim slojevima. Sklonosti ka ovisnostima često možemo naći i u poreklu natusa. Kroz istoriju astrologije određene modifikacije razmatranja ropstva možemo tražiti u izmenama značenja XII i VI kuće koje se u helenističkom periodu vezuju za tu tematiku. Pa […]

Više