reka

alt

VEČNI TOK

Hajde da razmotrimo ovaj pasus. Sličnosti i veza između reke i večitog? Reka teče… Reka ne može biti večita, ali samo „tečenje“ – je večito! Reka zapravo i ne postoji u realnosti. Mi smo za reku izmislili neko ime koje nam se učinilo zgodno i koristimo se njom ili je proučavamo, imamo romantične šetnje kraj nje, premošćavamo je. Ali, u stvarnosti, reka je masa vode koja se kreće. Reka je, […]

Više