PRENOS SVETLOSTI

alt

Bonati o pitanjima – PROSUĐIVANJE

U slu?aju odustva aplikacije ispunjenje je mogu?e samo ako neka tre?a planeta prenese ili sakupi svetlost povezuju?i tako signifikatore posrednim putem. Sva tri na?ina ispunjenja Bonati opisuje u VI delu Liber Astronomiae oslikavaju?i ih primerima.   1. DIREKTNA  APLIKACIJA   “Prikaz prvog na?ina ispunjenja pitanja je kada se vladar Ascendenta i Mesec pridružuju vladaru onog ?emu se teži, a kad se to desi pitanje ?e se ostvariti.”   Drugim re?ima, […]

Više