predstavljanje sebe

PRVI UTISAK

Štaviše, reči na koje možda i najlakše možemo uticati odnosno kontrolisati, često nisu toliko presudne za taj prvi utisak koliko naš celokupan nastup koji uključuje i neverbalnu komunikaciju. Dakle, naši gestovi, ton glasa, samopredstavljanje, telesni stav i drugo, glasnije “govore” od naših reči. Sve ono što smo mi na emotivnom planu odražava se i na našem telu, hteli mi to da se vidi ili ne. “Toliko mi u ušima zvoni […]

Više