pranayama

Yoga: Telo kao hram ~ Adhar

Drugi korak u yogi je Niyama. Unutrašnji zakoni i pravila ponašanja koja se tiču discipline, samopročišćavanja. Obuhvataju naš odnos prema učenju, predanost težnji ka najvišem. Sve ono što je potrebno da razvijemo da bismo istrajali. Naravno, i ovde se lako sklizne u pogrešnu interpretaciju. Lako se zaboravi prvi princip yame, nenasilje. Istrajnost i disciplina su nesumnjivo kvaliteti nužni za duhovni rast, ali i klizav teren za mehaničnost, za formu koja se […]

Više

YOGA I ŠESTA KUĆA U ASTROLOGIJI

Riba može graditi uspješnu karijeru iz nekog duhovnog poriva, gdje svojim uspjehom želi pomoći drugima, a svoj poziv (opravdano) smatra božanskom misijom ili joj pak fokus na poslu i uspjehu služi kao oblik eskapizma – nesuočavanja s drugim stranama života, bijeg od same sebe. Lav trud u uspjeh može ulagati iz potrebe za slavom i priznanjem, Škorpion iz želje za kontrolom i moći, Rak zbog emocionalne sigurnosti, i tako dalje. […]

Više