potpuno jedinstvo

HIEROS GAMOS – TWIN FLAME PUT

I twin flame journey (duhovni put blizanačkih duša) je također put spoznaje sjedinjenja božanske ženske i božanske muške energije. Ono što se događa kod blizanačkih duša je da nakon početnog ljubavnog balona, dolazi do prekida tog odnosa i separacije. Ovakav prekid će uzrokovati divine masculine, a nakon toga će divine feminine ponovo težiti uniji, dok će divine masculine bježati. I bježat će sve do trenutka dok divine feminine ne uđe […]

Više

SRODNE DUŠE

Evo i primjera: “Kad sam ga vidjela prvi put, kao da je sve vrijeme stalo… vazduh je bio gust i magličast… sa skoro opipljivom frenetičnom energijom. Moje srce prestalo je kucati, zrak mi je sišao u grlo, i žmarci su prošli kroz moje tijelo kao tekuća vatra. Da nije umro u 18. godini, mogao je biti moja «ljubav života», ali vrijeme i kasnije iskustvo u ovim stvarima naučilo me da […]

Više