položaj uglova u natalnoj

alt

SNAGA MUNDANIH KUĆA

Iz ovoga možemo zaključiti da se Ibn Ezra držao dva osnovna principa: pozicija u odnosu na uglove i u odnosu na horizont, uz izuzetak VIII kuće. Iako nije istaknuto na šta se konkretno odnosi, vrlo sličan raspored vrednovanja možemo naći i u 47. aforizmu Centilokvijuma Hermesa Trismegistusa: “Prvi od uglova je Ascendent, drugi MC (Medium Coeli), treći sedma kuća, četvrti Imum Coeli. Od ostalih mesta, prva je jedanaesta, zatim ide […]

Više