Poistovećenost

Yoga: Ograničenja – Poistovećenost

Interesantno je da se čovek i na ovakvu konstataciju često pobuni. Pa bi da kaže da nije tačno – da on nije poistovećen sa svojim telom, sa svojim mislima, znanjem, emocijama koje se pokrenu. On nije tuga, nije ruka, nije informacija. Svako od nas ima utisak da zna ko je i da je taj osećaj sebe odvojen od tela i uma. U redu, ako je tako, onda hajde da to […]

Više