Poistovećenost

Yoga: Ograničenja – Poistovećenost

Ali, pod svešću podrazumevamo psihičke doživljaje koje smo u stanju da opazimo, da opišemo ili izrazimo, jer je to definicija koju su nam dali u školi. Ako vas ja sada pitam koje pokrete ste napravili u prethodnih 10 minuta, vi ćete znati da odgovorite, reći ćete da ste, na primer, ušli u prostoriju, skinuli cipele, seli, isključili telefon… I smatraće da ste bili svesni, da ste to sve svesno uradili. Međutim, […]

Više