Podznak ili Ascendent

alt

HOROSKOP ZA PODZNAKE ZA 2013. GODINU

ZA 2013. GODINU   Podznak ili Ascendent je najli?nija ta?ka horoskopa te su opšte prognoze i saveti za podznake vrlo korisni i mogu se uzeti u obzir samostalno ili paralelno sa opštim prognozama za znake.   Prognoza za podznake je nešto li?nija i subjektivnija percepcija dešavanja i dobar orijentir koja ?e polja života tokom ovog perioda biti najviše angažovana.   U nastavku su takve smernice date za svaki podznak ponaosob, […]

Više