Odnosi sa drugima

Antisocijalna ličnost u ljubavi i radu

Karakteriše je neodgovornost bez unutrašnjeg regulatora moralnog i društvenog ponašanja.   Dominantna je potreba za momentalnim zadovoljenjem želja. Prisutan je nedostatak osećaja empatije kao i nepoštovanje i kršenje moralnih normi, agresivnost i destruktivnost.     Antisocijalnu ličnost prepoznajemo po sledećim karakteristikama:   – Nepoštovanje zakona, ponavljani prekršaji i kriminalno ponašanje. – Prevare u odnosima sa ljudima, manipulacije, laži i drugo. – Impulsivnost i neodgovornost. – Ponavljano vređanje i bezobzirnost prema […]

Više

Zavisnost od drugih

Prepuštajući kontrolu nekom drugom, često guše partnere, a zauzvrat jačaju svoju ranjivost. Kako se ne bi našli u situaciji da ih neko ostavi, u potpunosti zadovoljavaju želje i potrebe drugih u svom životu. Organizuju život tako da izbegnu svaku situaciju u kojoj bi morali da se založe za sebe. Ukoliko se odnos, pak prekine, ostaju očajni u svojoj tuzi koja može dugo trajati, povlače se u sebe, razočarani. Ovaj tip […]

Više

Prikrivena sabotaža i emotivni protest

Kada govore o vlastitim potrebama i željama nisu direktni, ne postavljaju precizna pitanja u vezi toga šta se od njih očekuje i postaju anksiozni kada su primorani da uspeju ili kada se njihova uobičajena odbrana okretanja agresije prema sebi samima ukloni. Retko će reći da nešto ne žele da urade, da im nešto ne odgovara, ali će se u ponašanju videti njihov drugi stav – Govoriće da, a njihovo ponašanje […]

Više