Odnosi sa drugima

Antisocijalna ličnost u ljubavi i radu

Karakteriše je neodgovornost bez unutrašnjeg regulatora moralnog i društvenog ponašanja.   Dominantna je potreba za momentalnim zadovoljenjem želja. Prisutan je nedostatak osećaja empatije kao i nepoštovanje i kršenje moralnih normi, agresivnost i destruktivnost.     Antisocijalnu ličnost prepoznajemo po sledećim karakteristikama:   – Nepoštovanje zakona, ponavljani prekršaji i kriminalno ponašanje. – Prevare u odnosima sa ljudima, manipulacije, laži i drugo. – Impulsivnost i neodgovornost. – Ponavljano vređanje i bezobzirnost prema […]

Više

Zavisnost od drugih

Govorimo o osobama koje su sklone ostajanju u odnosu, u kojem se sa njima loše postupa, iz straha da ne budu same. Grčevito se hvataju za drugog, čak i kada je odnos u kome su disfunkcionalan. Imaju teškoća da započnu nešto novo, kritika i neodobravanje ih lako pogodi, dok anksioznost i hroničan stres prati veći deo njihovog života.   Izbegavanje konflikta po cenu gubljenja identiteta najtipičniji je znak da je […]

Više

Prikrivena sabotaža i emotivni protest

Pasivna agresivnost gotovo da je“ talenat“, sposobnost da se prebaci ljutnja na druge tako da sama osoba nikada nije otvoreno ljuta i agresivna, ali čini, svojim ponašanjem, da se okolina oseća iritirano i napadnuto. Njenu osnovu čini osujećenje, gnev i zavisnost.   Pričati jedno – raditi drugo   Pasivno agresivno ponašanje je vid mazohizma koji se odražava u ličnom neuspehu, odugovlačenju i autodestruktivnom ponašanju koje utiče negativno na samu osobu, […]

Više