odluči se!

Sposobnost za donošenje odluka

Svako opredeljivanje i odlučivanje nam daje mogućnost da u nešto uđemo i razvijamo se, ali oduzima nam druge moguće alternative (ako nemamo nekoliko tela ili klonove) da budemo i nešto drugo. Međutim, i ne donošenje odluka je odluka – odluka da ne budemo ništa, jer želimo da budemo sve. Nekada je strah od greške prepreka u donošenju  odluke. Kada imamo iracionalno uverenje o sebi da moramo biti sto posto sigurni […]

Više