od 6. do 13. rujna 2013.

Jupiter na 15 stupnjeva Raka (od 6. do 13. rujna 2013.) – “Ratnik svjetlosti”

Sada kada se čini da je svaki ponor ispod njega najteži mogući put, zastao je još jednom, da uhvati predah. Odavno nije bio sa svojim mislima. Odavno nije razgovarao sa samim sobom. Odavno mu nije bilo teže. U tome je i sva njegova snaga. Blatnjavi kaput, ishabana odjeća, prljave ruke. Ispunjen bolom, zbunjenošću, strahom potpuno sam stoji ispred najljepšeg mjesta na svijetu. Lišen sreće. Umoran. Sa napuklom nadom i nekim, […]

Više