noa

DANIJELOVA PRIČA

mirisao ti divlju kosu i video tvoje još sanjivo lice u napuklom, zamagljenom staklu, i nekako slutio da me voliš. O, mila, prelepa moja… pa, zar je to malo? Antonija i Noa   1. Noa je voleo rano jutro. Pio je jaku, crnu kafu i rum. U antikvarnici je kupio porcelanske šoljice, koje je davno založio član jedne bogate porodice koja se gasila. Isti se nikada nije vratio po njih. […]

Više