nesporazumi

Razrešavanje nesporazuma

Takođe, uključuje i kretanje u novim pravcima, kao i istraživanje različitih obrazaca ponašanja i iskustava. Svesna volja da se eksperimentiše sa različitim ponašanjima, koja sami iniciramo, osnova je procesa rasta. Osoba kroz samootkrivanje i podizanje svesnosti saznaje šta joj ogovara, a šta ne. “Cilj mi je da otkriješ povišenu svesnost kako kočiš svoje sposobnosti, da bi zadovoljio svoje potrebe, da rasteš kao osoba i ispuniš više svojih potencijala.” (Perls)   […]

Više