najlepša žena

Kad žena prestane da voli sebe

Kad joj se ugasi sjaj u očima i prestane da bude princeza, što joj je po rođenju dato. Kad uvenu njene boje i svejedno joj je kako izgleda i šta joj se događa. Kad je ponese velika, široka, prljava reka… Kad žena prestane da voli voli sebe, jer su je unesrećili oni koji su po definiciji trebali da je čuvaju i štite, od sebe i sveta. Kad sve tuđe potrebe […]

Više

PRIČA O VENERI – ,,Priča o najlepšoj ženi na svetu”

I svaki od njih je mislio da je njegovo mišljenje i opis najtačniji, i nije prestajao da ubeđuje one druge u ispravnost svog suda. Videvši da tako nikada neće stići do zajedničke saglasnosti, napokon rešiše da odu do jednog mudrog čoveka i da čuju njegovo mišljenje: ,,Počeli smo da polemišemo”, rekoše mu, ,,i nismo uspeli nikako da se razumemo. Kaži nam ti, mudri čoveče, koja žena je najlepša žena na […]

Više