mikrokosmos

alt

VEZA MIKROKOSMOSA I MAKROKOSMOSA

Kako bi bolje razumjeli energetski spektar trenutnog realiteta predstavićemo ga sledećim putem. Univerzum predstavlja beskonačnu energiju koja se manifestuje u mnogim organskim i neorganskim oblicima. Tako da, unutar univerzuma postoje galaksije, a u okviru njih nebeska tijela (planeta Zemlja) sa živim bićima (ljudskim bićima) koja posjeduju vitalne organe koji su opet sačinjeni od ćelija (1), a one od molekula, unutar kojih postoje atomi (2) sa orbitirajućim energetskim nitima elektrona, protona, […]

Više