materijalni realitet

alt

ENERGETSKA MANIPULACIJA U REALITETIMA

Najzad, kontrola i manipulisanje se dešavaju između mnogih dimenzija, odnosno ranije predstavljenih “krošnji”. U mogućnosti smo konstatovati da Mi, kao “najinteligentnija” i “najsvjesnija” bića u trenutnom realitetu kontrolišemo i manipulišemo u veoma jakom spektru sa manje inteligentnijim i svjesnijim bićima iz prvog i drugog realteta. Manipulisanje ljudskih bića doseže tako jako i daleko da se pokušavamo kontrolisati, manipulisati i ugrožavati između nas samih. Ljudska bića pokušavaju kontrolisati i manipulisati sa […]

Više