ljudsko telo

ŽIVOT – PRAVAC ILI KRUŽENJE?

Bavimo se astrologijom, i svo vreme posmatramo horoskop koji je krug, i on je, naravno, simbolički prikaz kružnog, cikličnog kretanja svega u prirodi. Astrologija i horoskop su izvedeni iz posmatranja prirode, nebeskih tela. Godina je najvažniji reper i u okviru nje svi vidimo kako se smenjuju godišnja doba. Ima jedan film sa istoka koji se baš zove „Proleće, leto, jesen, zima… Proleće“. Nije preporučljivo da gledaju oni koji vole akciju. […]

Više