kreator života

SUNCE, MJESEC I VRELO CJELOKUPNE KREACIJE

U pradavno doba smatralo se da je iz mraka, abisa, praznine, ženskog principa nastala prva tama, a zatim prva svjetlost. Drevne neolitske božice bile su stvarateljice iz same sebe, jer su u sebi sadržavale i svjetlost i tamu, muški i ženski princip. Zapravo, bile su iznad spolne podjele, bile su Vrelo (izvor) stvaranja cjelokupne kreacije, ali radi ženskog principa rađanja češće su prikazivane u ženskom obliku. Licijska (dio današnje Turske) […]

Više

Moć osobne realizacije (2. dio)

Tu sudbinu, koju ljudi vole nazivati “karmičkom”, nije moguće promijeniti, upravljati sa njome ili na bilo koji način utjecati na nju. Sudbinski nepromjenjivi događaji se protežu kroz polja rođenja, djece i obitelji, karijere, zdravlja i smrti. Ona se događa. No, ljudi u svom životu imaju sredstvo sa kojim mogu mijenjati stvari u svom životu te na njega i utjecati. To sredstvo ste vi sami! U određenom periodu života se mogu […]

Više