HIJERARHIJA ASPEKATA

alt

Bonati o pitanjima – PROSUĐIVANJE

Kao primer Bonati navodi pitanje vezano za nepokretnu imovinu. Ascendent je na 13 stepeni Bika, njegov vladar Venera na 7 stepeni Blizanaca, Mesec na 9 stepeni Ovna, a Sunce, kao vladar IV kuće, na 12 stepeni Blizanaca. Venera aplicira Suncu preko konjunkcije, a Mesec preko sekstila. Dodatno, Mesec je u znaku egzaltacije Sunca, pa ovako snažna recepcija pojačava povoljnost ishoda pitanja. Bonati napominje da bi zahvaljući tome moglo doći do […]

Više