evolucionistička teorija

Sklad duha i tijela

HOLIZAM

Definicije su ovo iz enciklopedijskog rječnika, po mišljenju teoretičara. No, u praksi holizam je vidljiv u mnogim slučajevima; neki ga kvalitetno provode, dok trudi griješe, jer ne vide stvarnu potrebu sa cjelovitim liječenjem. U praksi smo i sami doživjeli razna iskustva s liječnicima. Najbolji primjer mogućih grešaka, zbog nedovoljnog ulaska u dubinu problema, uočava se na primjeru dolaska liječniku zbog ranice koja vas je mučila. Bez puno filozofije liječnik vam […]

Više