energetska manipulacija

alt

ENERGETSKA MANIPULACIJA U REALITETIMA

Materijalni realitet, planeta Zemlja, pa i živa bića njenih ekosistema, dugo vremena važe kao žrtve globalnog kontrolisanja a tako i manipulisanja. Primarno manipulisanje se zapravo odvija na energetskoj prirodi, a kako je energija nedefinisan pojam, tako se ista odnosi na umne i materijalne potencijale kompletnih živih bi?a na planeti Zemlji. Najzad, kontrola i manipulisanje se dešavaju izme?u mnogih dimenzija, odnosno ranije predstavljenih “krošnji”. U mogu?nosti smo konstatovati da Mi, kao […]

Više