Astrološke pretpostavke

Kod za magičara u natalnoj karti

Suštinski, magija je otvaranje onih latentnih područja svijesti koja postoje u nama, sredstvo lične i mundane promjene. Magijske tehnike (poput rituala) su samo sredstvo za postizanje tog cilja. Predugo se magija povezivala sa “činima”, prizivima i sličnim stvarima, i iako one jesu njen sastavni dio, ipak su samo nagovještaj onoga što ona zaista jeste. Magija je, stoga, najviša nauka koja postoji na našoj planeti, jer ona podučava kako metafizičke tako […]

Više