aspekt Mesec kvadrat Merkur

alt

Mesec kvadrat Merkur

Ovaj aspekt se može manifestovati kao racionalizovanje emocija, što i nije problem sam po sebi, ali kad suviše počnemo da racionaliziramo svoj emotivni život, onda ustvari prestajemo da osećamo. Tako najčešće proizlazi da neka emocija, koja je vrlo bitna i traži ispoljavanje, bude racionalizovana do onog stepena do koga će ili postati potisnuta ili isuviše racionalizovana.   Ono što trebamo sebi dozvoliti, kad imamo ovakav aspekt, jest – da ne […]

Više