Asana

Yoga: Telo kao hram ~ Adhar

Drugi korak u yogi je Niyama. Unutrašnji zakoni i pravila ponašanja koja se tiču discipline, samopročišćavanja. Obuhvataju naš odnos prema učenju, predanost težnji ka najvišem. Sve ono što je potrebno da razvijemo da bismo istrajali. Naravno, i ovde se lako sklizne u pogrešnu interpretaciju. Lako se zaboravi prvi princip yame, nenasilje. Istrajnost i disciplina su nesumnjivo kvaliteti nužni za duhovni rast, ali i klizav teren za mehaničnost, za formu koja se […]

Više