arogantnost

Suočavanje sa stidom

Isto tako i pognut pogled, zamuckivanje, drhtavica, rumene se obrazi a neretko se javljaju i tikovi.   Kada osoba shvati da na ovaj način privlači dodatnu pažnju panika raste i želja da se sakriju osećanja i telesni znaci se povećava. Neuspeh u sakrivanju dalje izaziva potrebu da se što pre pobegne iz situacije, „propadne u zemlju“ i sve zajedno se može doživeti kao potpuna tragedija.   Kakvi god da su […]

Više