android

alt

SF PRIČA

Napuštaju tela, nemaju više potrebu održavati svoje telo hraneći se drugim vrstama nižim od sebe, uz mogućnost materijalizacije tela, kad se užele dodira kože i telesne nežnosti. Nažalost, te razvitke uvek ne prati razvoj emocionalne inteligencije, ali postoji taj dvanaesti nivo, do sad najrazvijenijih bića, koja su evoluirala kompletno, a čija svest je kao izvor vode u planini, bistar i brižan žednima. Celog života racionalan, verujući u njutnovski univerzum, astrofiziku, […]

Više